Meny

Verrumal

Verrumal är en infusionsvätska för behandling av vårtor. Vätskan innehåller två verksamma ämnen: Fluorouracil, ett medel som hämmar tillväxten av vårtor, och Salicylsyra, en medicin gör huden mjukare. Infusionsvätskan gör så att vårtorna försvinner inom sex veckor. Om du vill göra en förfrågan på Verrumal, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Verrumal?

Verrumal är en infusionsvätska för behandling av vårtor. Vätskan innehåller två verksamma ämnen:

  • Fluorouracil, ett medel som hämmar tillväxten av vårtor, och
  • Salicylsyra, en medicin gör huden mjukare.

Infusionsvätskan gör så att vårtorna försvinner inom sex veckor.

Om du vill göra en förfrågan på Verrumal, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Verrumal vid vårtor. Vårtor förorsakas av ett virus (hpv). De smittade cellerna gör så att det uppstår en felaktig utväxt i huden, med små blomkålsliknande knölar. Vårtor förekommer ofta på fötter och händer, men kan också misspryda andra kroppsdelar. Verrumal sköter om att vårtor snabbt försvinner. Vätskan tränger djupt in i den angripna huden och bildar dessutom ett täckande skikt över vårtan. Efter sex veckor har vårtan till största delen eller helt och hållet försvunnit.

Hur använder man Verrumal?

Applicera Verrumal infusionsvätska bara på själva vårtan. Skydda den omgivande, friska huden eventuellt med lite vaselin eller annan fet salva innan du applicerar medicinen. Låt vätskan torka lite innan du klär på dig. Verrumal bildar ett tunt skikt över vårtan. Avlägsna det gamla skiktet innan du på nytt applicerar Verrumal. Använd inte detta läkemedel på stora delar av huden: denna medicin är uteslutande lämplig för behandling av högst 25 cm2 (5 x 5 cm) hudyta. Tvätta händerna efter applicering och se till att vätskan inte kommer i ögon, mun eller näsa.

Dosering

Om inte en läkare råder annorlunda, är den vanliga doseringen som följer:

  • Vuxna och barn: Applicera vätskan i små mängder på vårtan under maximalt sex veckor två till tre gånger om dagen.

Så snart som vårtan har försvunnit, ska du fortsätta att behandla huden med vätskan i ytterligare en vecka för att förekomma att vårtan kommer tillbaka. Detta läkemedel är inte lämpligt att använda för spädbarn och mycket små barn, om inte en läkare råder annorlunda. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Verrumal kan ibland ge en del biverkningar. Det handlar då om besvär som:

  • Hudirritation på eller runt ställena där vätskan har applicerats;
  • Fjällande hud;
  • Huvudvärk;
  • Torra eller irriterade ögon.

I bipacksedeln står en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna. Rådfråga en läkare om biverkningarna är häftiga eller om du har långvarigt besvär av dem.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Verrumal är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin t.ex. om du:

  • Är överkänslig för fluorouracil, salicylsyra eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Behandlas eller nyligen har behandlats med en virushämmande medicin;
  • Lider av en njuråkomma.

Använder du för övrigt fler mediciner eller har du besvär av hälsoproblem, rådgör då med en läkare om användningen av Verrumal. I bipacksedeln finner du mer information om kontra-indikationer och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Verrumal om du är gravid eller ammar. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen