Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Xatral

Xatral är ett läkemedel som lindrar urinvägssymtom vid benign prostatahyperplasi (BPH). Den aktiva ingrediensen i Xatral är alfuzosin. Xatral är en läkemedelstyp som kallas alfa-1-blockerare, vilken gör att musklerna i prostatakörteln och blåshalsen slappnar av. Det hjälper urinen att flöda fritt från blåsan och lindrar urinvägssymtomen.

Vad är Xatral?

Xatral är ett läkemedel som lindrar urinvägssymtom vid benign prostatahyperplasi (BPH). Den aktiva ingrediensen i Xatral är alfuzosin. Xatral är en läkemedelstyp som kallas alfa-1-blockerare, vilken gör att musklerna i prostatakörteln och blåshalsen slappnar av. Det hjälper urinen att flöda fritt från blåsan och lindrar urinvägssymtomen.

Vad används Xatral till?

Xatral är ett effektivt medel för att minska symtom vid BPH. BPH gör att musklerna i prostatan och blåshalsen dras samman, vilket blockerar urinvägen och därmed urinflödet från blåsan. Detta kan orsaka olika urinvägssymtom, såsom svårigheter att urinera. Xatral lindrar urinvägssymtomen genom att muskelvävnaden slappnar av, så att blåsan kan tömmas ordentligt.

Hur Xatral används

Xatral-tabletterna ska tas en gång om dagen efter middagen med ett glas vatten. Tabletterna ska sväljas hela, och får inte tuggas, brytas, eller krossas. Xatral är mest effektivt om det tas vid samma tidpunkt varje dag. Om du har tagit mer än den maximala dosen, kontakta en läkare eller farmaceut omgående. Om du har missat en dos, ta inte en dubbel dos för att hinna ikapp, utan vänta tills nästa schemalagda dos, och återgå sedan till din normala behandlingsrutin. Läs anvisningarna som medföljer förpackningen om hur Xatral används.

Dosering

Ta en tablett om dagen efter middagen. Xatral finns i två dosstyrkor: 2,5 mg och 10 mg. Din läkare fastställer rätt dos för dig, beroende på dina specifika behov.

Biverkningar

Som med alla läkemedel, kan Xatral orsaka biverkningar. Vanliga biverkningar inkluderar:

  • svaghet, eller förlorad styrka/kraft;
  • allmän känsla av att må dåligt (olustkänsla);
  • huvudvärk;
  • yrsel;
  • illamående;
  • blodtrycksfall.

Se häftet i förpackningen med listan över alla biverkningar.

När Xatral inte ska användas

Ta inte Xatral om:

  • du är allergisk mot alfuzosin, eller någon annan ingrediens i läkemedlet;
  • du har haft blodtrycksfall förut, som orsakar yrsel när du rör dig från att ha legat eller suttit, till sittande eller stående ställning;
  • du har svår leversjukdom;
  • du är under 16.

Xatral kan interagera med andra läkemedel. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka mediciner du redan tar. Xatral innehåller laktos (en sockerart). Om din läkare har sagt att du har en intolerans mot vissa sockerarter, ska du kontakta din läkare innan du tar det här läkemedlet.

Körförmåga/alkohol

Det är inte känt om det här läkemedlet har någon inverkan på din förmåga att köra fordon eller använda tunga maskiner. Om du upplever biverkningar, såsom yrsel eller svaghet, ska du undvika potentiellt farliga uppgifter, som att köra eller använda maskiner. Begränsa din alkoholkonsumtion om du märker några biverkningar.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen