Meny

Xolair

Xolair är en medicin som sprutas in under huden. Det verksamma ämnet omalizumab svarar för att produktionen av vissa antikroppar i kroppen undertrycks. Härigenom förhindras allergiska reaktioner i luftvägarna och avtar anfallen av andnöd.

Vad är Xolair?

Xolair är en medicin som sprutas in under huden. Det verksamma ämnet omalizumab svarar för att produktionen av vissa antikroppar i kroppen undertrycks. Härigenom förhindras allergiska reaktioner i luftvägarna och avtar anfallen av andnöd.

För vad används Xolair?

Detta läkemedel föreskrivs vuxna och barn från 6 år med allvarliga former av allergisk astma, där annan medicinering mot astma (luftvägsutvidgare, luftvägsbeskyddare) inte fungerar tillräckligt bra. För det mesta använder du Xolair då också i kombination med annan medicinering mot astma, såsom ett inhaleringsmedel med kortikosteroider.

Hur använder du Xolair?

En Xolair injektion tillämpas via en injektion under huden (subkutan). Denna medicin fungerar långvarigt: injektionerna behövs för det mesta en gång under 2 eller 4 veckors tid. Det tar ett antal veckor till månader innan effekten av Xolair är märkbar: frekvensen och häftigheten i anfallen av andnöd avtar gradvis. Xolair är ett läkemedel som ska användas långvarigt. Sluta inte utan vidare med behandlingen: astman kan då förvärras igen.

Förvara Xolair vid användning i kylskåpet (inte i frysen).

Dosering

Xolair innehåller 150 mg omalizumab per ml och kan fås i påfyllda sprutor på 0,5 ml (innehåller 75 mg verksamt ämne) eller 1 ml (innehåller 150 mg verksamt ämne).

Läkaren avgör vilken styrka du behöver och hur ofta du ska ta en Xolair injektion. Detta beror bl.a. på dina blodvärden och din kroppsvikt.

Biverkningar

Biverkningar av Xolair är bl.a.:

  • irritation eller inflammation av huden på det ställe där injektionen har gjorts. Detta avtar under timmarna efter injektionen;
  • ont i halsen och/eller influensaliknande symptom som kalla rysningar, muskelvärk, illamående;
  • huvudvärk (strax efter injiceringen), du kan ta paracetamol mot detta.

Läs bipacksedeln för en komplett översikt över möjliga biverkningar och övriga varningar. Överlägg med läkaren och du har besvär av häftiga biverkningar, eller om du får besvär som inte har upptagits i bipacksedeln.

Graviditet/amning

Det är inte så mycket känt om effekten som Xolair har på en baby eller ett foster. Användningen av Xolair avråds då också¨, om du är gravid eller vill bli gravid, eller om du ammar. Följ härvid dock alltid läkarens råd.

Tillbaka till toppen