Meny

Xylometazolin

Xylometazolin näsdroppar (verksamt ämne: xylometazolin) åstadkommer att blodkärlen i näsans slemhinna drar ihop sig, varigenom den svullna nässlemhinnan drar ihop sig.

Vad är Xylometazolin?

Xylometazolin näsdroppar (verksamt ämne: xylometazolin) åstadkommer att blodkärlen i näsans slemhinna drar ihop sig, varigenom den svullna nässlemhinnan drar ihop sig.

För vad används Xylometazolin?

Xylometazolin näsdroppar används vid besvär till följd av en näsförkylning, bihåleinflammation och/eller en inflammation i mellanörat. En näsförkylning ger besvär som en täppt näsa och/eller en rinnande näsa. Xylometazolin gör nässlemhinnan tunnare så att dessa symptom snabbt avtar. Vid en bihåleinflammation sköter Xylometazolin om att slem och var lättare kan strömma ut ur bihålan till näsan. Xylometazolin underlättar besvär av en inflammation i mellanörat: det verksamma ämnet kommer via näsan in i svalget och håller örontrumpeten (det eustatiska röret) öppen så att trycket i mellanörat avtar.

Hur använder du Xylometazolin?

Snyt näsan innan du använder Xylometazolin. Håll huvudet bakåtlutat och droppa med pipetten vätskan i näsborren. Skölj pipetten ren med ljummet vatten efter användning och skruva på locket på flaskan. Använd Xylometazolin näsdroppar inte längre än 7 dagar i sträck för att undvika skada på näsans slemhinna. Obs: Xylometazolin näsdroppar är inte lämpliga för att bekämpa symptom vid en allergi. Det är bättre att använda ett annat läkemedel för detta. Xylometazolin näsdroppar kan du använda en månad efter att du öppnat flaskan.

Dosering

Xylometazolin näsdroppar innehåller 1 mg verksamt ämne per ml. De allmänna riktlinjerna för dosering är som följer:

  • Vuxna och barn från 6 år: en- till högst fyra gånger om dagen (högst tre gånger om dagen för barn) 2 till 3 droppar i varje näsborre. Vänta minst 4 timmar efter indroppningen (vid barn 6 timmar) innan du tar nästa dos.

Biverkningar

Xylometazolin näsdroppar kan förorsaka biverkningar, såsom:

  • näsbesvär (irritation, nysanfall) strax efter indroppningen. Dessa besvär är tillfälliga och avtar snabbt
  • hjärtklappning
  • överkänslighet för en av ingredienserna

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista över eventuella kontra-indikationer, varningar och övriga biverkningar.

Graviditet/amning

Du kan tryggt använda Xylometazolin näsdroppar under din graviditet (inte längre än 7 dagar i sträck). Det är inte känt om xylometazolin utsöndras via modersmjölken och det finns inte mycket information om effekten av detta läkemedel på spädbarn. Använd Xylometazolin näsdroppar därför helst inte om du ammar. Överlägg med läkaren om du tillfälligt kan övergå till ett säkrare medel.

Tillbaka till toppen