Meny

Yasminelle

Yasminelle är ett preventivpiller vars verkan styrs av två hormon: etinylestradiol och drospirenon. Pillret förhindrar att graviditet uppstår och är ett säkert och lättanvänt preventivmedel.

Vad är Yasminelle?

Yasminelle är ett preventivpiller vars verkan styrs av två hormon: etinylestradiol och drospirenon. Pillret förhindrar att graviditet uppstår och är ett säkert och lättanvänt preventivmedel.

Vad används medicinen för?

Kvinnor tar Yasminelle för att undvika graviditet. Detta pillers kvinnliga hormon förhindrar ägglossning och gör så att den befruktade äggcellen inte kan fastna på livmoderslemhinnan. Därmed är risken för en ofrivillig graviditet i princip lika med noll, bara man tagit pillret enligt instruktionerna.

Hur tar man Yasminelle?

Preventivpillret Yasminelle är lättaget. Pillren levereras i tryckkartor med 21 piller. Svälj 1 piller med lite vatten vid samma dagliga tidspunkt. Yasminelle kan tas med eller utan föda. När kartan tömts väntar man 7 dar med att påbörja en annan. Under pausveckan sänks kroppens hormonhalt, vilket gör att en blödning uppstår efter några dagar. Denna blödning påminner om menstruering, men är oftast mindre kraftig. Har man glömt att ta ett piller, eller om pillrets verkan är mindre (exempelvis om man kräkt ut ett piller eller haft diarré), kan det hända att man inte längre är helt skyddad mot graviditet. Läs i bipacksedeln om hur man isåfall behöver gå tillväga.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna kvinnor: svälj 1 tablett vid en fast, daglig tidpunkt. Efter 21 dar inleds en paus på 7 dagar (pausvecka).

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Detta preventivmedel kan orsaka biverkningar. Somliga av dessa är svåra men sällsynta. Andra biverkningar som kan uppstå när man tar Yasminelle är bland andra:

 • Huvudvärk;
 • Oregelbunden menstruering;
 • Magknip;
 • Akne;
 • Humörväxlingar;
 • Viktökning;
 • Känsliga eller spända bröst.

Läs mer om Yasminelles biverkningar i bipacksedeln. Läs igenom informationen där noggrant innan pillret tas. Rådfråga läkare eller apotekare vid svåra biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Yasminelle lämpar sig inte för alla. Ta inte detta preventionspiller:

 • Vid överkänslighet mot de aktiva ämnena eller hjälpämnena (se bipacksedel);
 • Vid trombos eller en åkomma som höjer risken för blodkoagulering i ådrorna;
 • Tidigare fall av hjärtattack eller slaganfall;
 • Vid migrän med aura, leveråkomma eller njuråkomma;
 • Lider eller har lidit av bröstcancer eller könsorganscancer;
 • Har oförklarliga vaginala blödningar.

I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer och andra anmärkningar. Den som tar fler mediciner bör hålla läkaren underrättad, då vissa läkemedel har växelverkan med Yasminelle.

Graviditet och amning/ bilkörning / alkohol

Ta inte Yasminelle under graviditet eller amning om inte läkare ordinerat detta. Detta preventivmedel påverkar inte reaktionsförmågan. Yasminelle har ingen växelverkan med alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen