Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Yentreve

Yentreves aktiva ämne är duloxetin, ett medel som gör så att nervcellerna kommunicerar bättre med varandra. Yentreve har nämligen en gynnsam inverkan på urinblåsemuskelnervcellerna. Dessa muskler stärks, vilket gör så att urinen bättre kan hållas kvar. Yentreve motverkar på detta vis vissa sorters urininkontinens.

Vad är Yentreve?

Yentreves aktiva ämne är duloxetin, ett medel som gör så att nervcellerna kommunicerar bättre med varandra. Yentreve har nämligen en gynnsam inverkan på urinblåsemuskelnervcellerna. Dessa muskler stärks, vilket gör så att urinen bättre kan hållas kvar. Yentreve motverkar på detta vis vissa sorters urininkontinens.

Vad tas det mot?

Yentreve ordineras vid stressurininkontinens, även kallad ansträngningsinkontinens. Vid denna sorts inkontinens läcker lite urin ut vid plötsligt tryck mot urinblåsan - exempelvis vid nysning, hosta, duckning eller lyftning. Då Yentreve förstärker musklerna runt urinröret kan urinet hållas kvar bättre.

Hur tas Yentreve?

Yentrevekapseln ska sväljas hel. Får du lätt magont kan du ta Yentreve under eller efter måltid. Det kan dröja innan Yentreves verkan känns av - men det är viktigt att ändå fortsätta ta medicinen. Rådfråga läkare om besvären inte minskat efter två till fyra veckor. Önskar du avsluta Yentrevekuren måste användandet minskas stegvis för att undvika abstinenssymptom såsom huvudvärk, illamående eller sömnlöshet.

Dosering

Såvida läkare inte ordinerar annat är den sedvanliga doseringen som följer:

  • Vuxna: 40 mg två gånger dagligen.

Läkare avgör hur länge du behöver ta detta medel. Har du glömt att ta Yentreve? Då kan du ta det i efterhand, såvida det inte är dags för nästa dosering. Fördubbla aldrig denna medicins mängd för att kompensera för en bortglömd dosering.

Biverkningar

Fastän inte alla drabbas kan biverkningar uppstå när man tar Yentreve. Kända biverkningar vid bruk av detta läkemedel är bland andra:

  • Magtarmsbesvär som oftast övergående illamående, diarré, magknip.
  • Sömnighet, yrsel, trötthet.
  • Muntorrhet.

I bipacksedeln kan du läsa om övriga biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/trafiklämplighet/alkohol

Yentreves inverkan på en (ofödd) bebis är tämligen okänd. Ta därför endast detta läkemedel efter diskussion med läkare om du är eller försöker bli gravid, eller om du ammar. Yentreve kan påverka din reaktionsförmåga. Kör inga fordon eller maskiner om du drabbats av yrsel, sömnighet eller trötthet. Alkohol förstärker biverkningar som exempelvis trötthet eller yrsel. Avstå därför helt eller delvis från intag av alkoholhaltiga drycker under den tid du tar detta läkemedel.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen