Meny

Zaditen

Zaditen finns tillgängligt som tablett, sirap eller droppvätska. Ta tabletten under måltid med lite vätska. Tabletten kan även lösas upp i lite vatten eller saft som dricks upp. Sirapen och droppvätskan är lättanvända för barn. Sirapen kan doseras med ett decilitermått. Skaka flaskan innan.

Hur tas Zaditen?

Zaditen finns tillgängligt som tablett, sirap eller droppvätska. Ta tabletten under måltid med lite vätska. Tabletten kan även lösas upp i lite vatten eller saft som dricks upp. Sirapen och droppvätskan är lättanvända för barn. Sirapen kan doseras med ett decilitermått. Skaka flaskan innan.

Dosering

Zaditen finns tillgängligt i olika styrkor. Läkaren avgör hur länge man behöver ta medicinen. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse inledningsdoseringen:

 • Vuxna och barn på över 6 år: 1 tablett på 1 mg två gånger om dan.
 • Barn på mellan 6 månader och 6 år: 2,5 ml sirap eller 10 droppar droppvätska eller ½ tablett på 1 mg två gånger om dan.

Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 6 månader. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som behandlas med Zaditen kan drabbas av biverkningar, även om de flesta slipper det. Zaditens biverkningar är bland andra:

 • Uppspelthet;
 • Sömnlöshet;
 • Nervositet, orolighet;
 • Retlighet;
 • Yrsel;
 • Slöhet, särskilt inledningsvis.

Den som drabbas av (nåt av) dessa eller andra besvär bör rådfråga läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en utförlig översikt av alla biverkningar.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Zaditen lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot det aktiva ämnet ketotifen eller annat av tablettens, sirapens eller dropplösningens hjälpämnen;
 • Nuvarande eller tidigare epilepsi;
 • Sockersjuka som behandlas med medicinen Metformin.

Den som lider av andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om ifall det går bra att ta Zaditen. Detta läkemedel kan påverka andra mediciners effekt (och vice versa). Läkare känner till vilka växelverkningar det handlar om. Vid en läkarkonsultation är det därför viktigt att uppge vilka andra mediciner man tar.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid bör endast ta Zaditen ifall läkare ordinerat det. Den som ammar bör inte ta detta läkemedel. Zaditen kan framförallt inledningsvis påverka reaktionsförmågan. Den som drabbas av biverkningar såsom utmattning eller yrsel bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan frammana eller förvärra Zaditens biverkningar. Drick måttligt med starkdryck, eller avstå helt.

Tillbaka till toppen