Meny

Zanidip

Zanidip sänker blodtrycket och därmed risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det verksamma ämnet lercanidipine tillhör gruppen kalciumblockerare, läkemedel som utvidgar blodkärlen. Tabletterna har effekt på blodtrycket efter ungefär 6 veckor.

Zanidip är en kalciumblockerare, ett läkemedel som används mot högt blodtryck. Kalciumblockerare utvidgar blodkärlen varigenom blodtrycket sänks. På så sätt minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad är Zanidip?

Zanidip sänker blodtrycket och därmed risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det verksamma ämnet lercanidipine tillhör gruppen kalciumblockerare, läkemedel som utvidgar blodkärlen. Tabletterna har effekt på blodtrycket efter ungefär 6 veckor.

När används Zanidip?

Läkarna skriver ut Zanidip mot följande åkomma:

 • Högt blodtryck (hypertoni): Högt blodtryck behöver i och för sig inte ge några besvär, men det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom stroke eller hjärtsvikt. Vid högt blodtryck skadas blodkärlen genom att blodet flyter genom blodkärlen under hög spänning. Kalcium gör att blodkärlsväggarna står under spänning. Zanidip blockerar kalciumet. Därigenom, slappnar blodkärlen av och utvidgar sig. Trycket på ådrorna minskar och blodtrycket går ner. Zanidip skrivs ofta först ut som en vätskedrivande tablett, betablockerare eller ACE-hämmare (andra blodtryckssänkande mediciner) har otillräcklig effekt.

Hur används Zanidip?

Använd alltid denna medicin enligt läkarens förskrifter. De allmänna riktlinjerna för användning av Zanidip är:

 • Ta tabletten utan att tugga den.
 • Ät inte något på minst 15 minuter efter att du tagit tabletten.
 • Ta tabletten vid samma tidpunkt. På så sätt glömmer du inte dosen så lätt. Ta tabletten helst innan frukosten på morgonen.
 • Har du glömt att ta en tablett? Gör det i så fall ändå om det inte är mer än 8 timmar kvar till nästa dos. Om det är mindre än 8 timmar, är det bättre att hoppa över den glömda tabletten och fortsätta med det vanliga schemat.
 • Under de första dagarna du använder Zanidip, kan du känna dig yr. Det är bättre att inte köra bil då. Yrseln går i allmänhet över efter ett par dagar.
 • Var försiktig med alkohol om du använder Zanidip. Även alkohol utvidgar blodkärlen, varigenom du kan bli yr.
 • Det är bättre att inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktssaft när du använder Zanidip eftersom det ökar risken för biverkningar. Vill du ändå äta grapefrukt eller dricka grapefruktssaft? Gör det i så fall inte oftare än 2 gånger per vecka och alltid med minst 3 dagar emellan.

I bi packsedeln hittar du mer information om användning av Zanidip.

Vilka doseringar finns?

Zanidip finns att tillgå i tabletter på 10 och 20 mg. Läkaren bestämmer den rätta doseringen. De allmänna riktlinjerna för doseringen av Zanidip är:

 • Vuxna: börja med 10 mg dagligen. Om så behövs kan läkaren höja doseringen till 20 mg dagligen. Äldre personer med njur- eller leverproblem ska vara försiktiga med att höja doseringen till 20 mg.

Detta läkemedel är inte lämpat för barn yngre än 18 år. Det är inte tillräckligt känt om effekten och säkerheten angående denna medicin hos patienter i denna åldersgrupp.

I bipacksedeln hittar du mer information om doseringen av denna medicin.

Vilka är biverkningarna av Zanidip?

Vid användning av Zanidip kan du få besvär av biverkningar. Det gäller då till exempel besvär såsom:

 • Huvudvärk;
 • Snabbare hjärtslag eller hjärtklappningar;
 • Svullna vrister och underben;
 • Rodnad eller en varm känsla i ansiktet;
 • Yrsel;
 • Mag-tarmbesvär;
 • Trötthet och muskelsvaghet;
 • Problem med tandköttet;
 • Muskelvärk;
 • Hudutslag.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådfråga en läkare om du får besvär av kraftiga, långvariga biverkningar.

När får du inte använda Zanidip?

Zanidip är inte något lämpat läkemedel för alla. Tabletterna får till exempel inte användas i följande situationer:

 • Om du är överkänslig mot lercanidipine, mot andra läkemedel ur medicingruppen kalciumblockerare eller mot ett av hjälpämnena i tabletten (till exempel laktos);
 • Om du lider av någon allvarlig njur- eller leverfunktionsstörning;
 • Om du lider av en särskild hjärtsjukdom.

Är du gravid eller vill du bli gravid? Rådfråga då din läkare. Det är i så fall bättre att inte använda denna medicin. Detsamma gäller om du vill amma.

I bipacksedeln kan du läsa mer om kontraindikationer och andra varningar.

Kan Zanidip användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa mediciner har en växelverkan med Zanidip. Om du kombinerar dessa med varandra, kan det till exempel uppstå kraftiga biverkningar, eller kan medicinerna ha mindre effekt. Zanidip har en växelverkan med bland annat följande läkemedel:

 • Andra blodtryckssänkande medel, härigenom kan blodtrycket bli för lågt;
 • Ett medel mot förstorad prostata, såsom alfuzosin, doxazosin och terazosin;
 • Cimetidin (magmedel);
 • Vissa mediciner mot snabbare hjärtslag;
 • Vissa mediciner mot epilepsi;
 • Claritromycin eller erytromycin (antibiotika);
 • Fluoxetin eller fluvoxamin (antidepressiva),
 • Vissa antimögelmedel;
 • Midazolam (ett sömnmedel);
 • Simvastatin (en kolestorolsänkare);
 • Vissa läkemdel mot hiv.

Rådgör med en läkare om du behandlas med ett av dessa mediciner och dessutom vill börja använda Zanidip. Läkaren vet om eller hur du kan kombinera dessa läkemedel med varandra. Ytterligare information om Zanidips växelverkan med andra läkemedel hittar du i bipacksedeln.

Var kan jag köpa Zanidip?

Zanidip finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Zanidip utan recept?

Detta är ett receptbelagt läkemedel. Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa Zanidip.

Källor

Datapharm. (november 2018). Zanidip 10 mg tabletter - bipacksedel. EMC (Electronic Medicines Compendium). Rådfrågat den 27 juni 2020, från https://www.medicines.org.uk/emc/product/191/pil

Nederländska föreningen för farmaci. (2020, 13 november). Lercanidipine - Apotheek.nl. Rådfrågat den 27 juni 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/lercanidipine

Nederländska Husläkarsamfundet. (2019, 6 maj). Jag ska använda mediciner mot högt blodtryck | Husläkare. Rådfrågat den 27 juni 2020, från https://thuisarts.nl/hoge-bloeddruk/ik-word-behandeld-voor-hoge-bloeddruk

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Lercanidipine – Farmakoterapeutiskkompass. Rådfrågat den 27 juni 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/l/lercanidipine

Patientinformation
Tillbaka till toppen