Meny

Zelitrex (Valaciclovir)

Zelitrex är en virushämmare. Denna medicin eliminerar bl.a. herpesviruset, varigenom de tillhörande besvären upphör. Detta läkemedel är receptbelagt.

Zelitrex är för närvarande inte tillgänglig. Du kan istället beställa Valaciclovir. Denna medicin innehåller samma verksamma ämne (valaciklovir) som Zelitrex.

Vad är Zelitrex?

Zelitrex är en virushämmare. Denna medicin eliminerar bl.a. herpesviruset, varigenom de tillhörande besvären upphör. Detta läkemedel är receptbelagt.

För vad används medicinen?

Zelitrex behandlar och förebygger (återkommande) infektioner med herpesviruset. Detta virus förorsakar bl.a. följande åkommor:

  • Munsår (herpes simplex): en svidande och/eller stickande känsla på eller runt läpparna, följd av smärtsamma blåsor och sår med skorpbildning.
  • Herpes genitalis (herpes simplex): en sexuellt överförbar åkomma som åtföljs av klåda, smärta, blåsor och sår med skorpbildning på könsorganen.
  • Bältros (herpes zoster): kännetecknas av smärta och klåda, för det mesta på ena sidan av bålen. Sedan följer en fas med röda fläckar och blåsor på huden.

Zelitrex eliminerar både herpes simplex- och herpes zostervirus. Härigenom avtar besvären fort.

Hur använder du Zelitrex?

Tabletterna Zelitrex ska sväljas hela med tillräckligt mycket vatten. Inta medicinen vid en fast tidpunkt, med eller utan föda. Det är viktigt att du slutför kuren helt och hållet, även om du känner dig bättre tidigare. En kur varar för det mesta mellan en och tio dagar. Ofta är det nödvändigt med en längre kur vid vissa infektioner eller för att förebygga ett ny attack av viruset.

Dosering

Valaciklovir, som ersätter Zelitrex, kan fås i olika styrkor. Läkaren vet vilken styrka som passar bäst vid dina besvär. Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen för behandling av ett munsår och herpes genitalis som följer:

  • Vuxna och barn från 12 år: Två gånger om dagen 500 till 2000 mg under den föreskrivna perioden.

För behandlingen av bältros gäller följande doseringsråd:

  • Vuxna: tre gånger om dagen 1000 mg under den föreskrivna perioden.

Läs före användning bipacksedeln och avvik inte från den föreskrivna doseringen.

Biverkningar

Liksom andra läkemedel kan Zelitrex ibland förorsaka biverkningar, såsom:

  • Mag-tarmbesvär;
  • Yrsel;
  • Överkänslighet i huden för uv-strålning.

Har du mycket eller långvarigt besvär av dessa eller andra biverkningar, ta då kontakt med läkaren. En fullständig översikt över de möjliga biverkningarna av Zelitrex finner du i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Zelitrex är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna virushämmare om du:

  • Är överkänslig för valaciklovir eller ett av de använda hjälpämnena.

Intar du mediciner, är du äldre än 65 år, har du en njur- eller leveråkomma eller lider du av andra åkommor, då ska du vara försiktig med att använda Zelitrex. Rådgör med läkaren om detta läkemedel är lämpligt för dig.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Zelitrex under en graviditet eller om du ammar. Detta läkemedel kan göra dig yr. Delta inte i trafiken om din reaktionsförmåga inte är optimal. Se upp med alkohol: starksprit kan framkalla eller förstärka biverkningarna av denna medicin.

Patientinformation
Tillbaka till toppen