Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Zolmitriptan

Zolmitriptan är ett medel mot migrän. Denna medicins aktiva ämne är zolmitriptan, en selektiv serotoninantagonist. Om du vill göra en förfrågan på Zolmitriptan, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Zolmitriptan?

Zolmitriptan är ett medel mot migrän. Denna medicins aktiva ämne är zolmitriptan, en selektiv serotoninantagonist.

Om du vill göra en förfrågan på Zolmitriptan, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Migrän är en sorts huvudvärk som ofta även innebär ytterligare symptom, såsom ljud- och ljudöverkänslighet, illamående och kräkning. Ibland föregås ett anfall av en aura: synfältsstörningar såsom att man ser stjärnor, ljusblixtar eller får vågig syn. Zolmitriptan är inte ämnat för förebyggande av migrän, utan tas för att bota ett inlett eller pågående migränanfall.

Hur tar man Zolmitriptan?

Ta denna medicin så fort de första tecknen på migränanfall märks av. Zolmitriptan finns tillgängligt som vanlig tablett och som smälttablett. Svälj tabletten med tillräckligt med vätska. Låt smälttabletten smälta på tungan innan medlet sväljs.

Dosering

Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen följande: Zolmitriptan(smält)tabletter:

 • Vuxna och barn på över 18 år: 1 tablett på 2,5 eller 5 mg.

Ta inte fler än 2 doseringar av ordinerad styrka per gång. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland kan mediciner medföra biverkningar, så även Zolmitriptan. Då handlar det blandannat om besvär såsom:

 • Stickande, smärtsam eller kittlande känsla i huden;
 • Yrsel;
 • Sömnighet;
 • huvudvärk;
 • Magknip och/eller illamående;
 • Muskelvärk, muskelsvaghet;
 • Tryck i nacken, halsen, på bröst, armar eller ben;

Rådfråga läkare eller apotekare vid dessa eller andra besvär. I bipacksedeln finns en utförlig översikt av möjliga biverkningar.

När får man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Zolmitriptan lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot zolmitriptan eller annat förekommande hjälpämne;
 • Lider (eller har lidit) av högt blodtryck, svår njuråkomma, hjärtfel, slaganfall eller tia;
 • Användning av andra migränmediciner.

Var extra försiktig med detta medel i vissa situationer (se bipacksedeln). Stämmer du in på exemplen kan en läkare avgöra ifall du kan ta Zolmitriptan. Underrätta läkaren om ditt medicinintag: vissa läkemedel har växelverkan med Zolmitriptan. I bipacksedeln finns vidare information i dessa ämnen.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör ta Zolmitriptan endast om läkare ordinerat detta. Amma i vilket fall som helst inte under ett dygn efter intag av Zolmitriptan. Detta läkemedels biverkningar kan påverka trafiklämplighet och reaktionsförmåga. Ha detta i åtanke och kör inget fordon sålänge du inte känner dig kry. Zolmitriptan har ingen växelverkan med alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen