Zolpidem

​​Zolpidem gör att musklerna slappnar av, gör dig mindre ängslig och stressad, verkar dåsande och sövande. Detta medel är endast ämnat för kortvarig användning för vuxna. ​

Produkten är galvaniserad i en neutral förpackning, utan märke, men gäller alltid den ursprungliga varumärkesprodukten. Denna anpassade förpackning uppfyller villkoren för detta läkemedel.

​​Zolpidem är ett sömnmedel. Det verksamma ämnet zolpidem tillhör lekemedelssorten hypnotika; mediciner med en lugnande och sövande effekt.​ Zolpidem är inte lämpligt för barn.

Vad är ​Zolpidem​?

​​Zolpidem gör att musklerna slappnar av, gör dig mindre ängslig och stressad, verkar dåsande och sövande. Detta medel är endast ämnat för kortvarig användning för vuxna. ​

När används ​Zolpidem​?

​​Läkare skriver ut Zolpidem vid sömnproblem. Det kan ha att göra med till exempel psykiska besvär, såsom en depression, ångest eller bekymmer. Även smärta, vissa övergångsbesvär eller andra kroppsliga besvär kan störa sömnen. Symptom som hör till sömnlöshet är bland annat:​

 • ​​Svårt att somna, ligga vaken länge;​
 • ​​Vakna flera gånger under natten;​
 • ​​Vakna för tidigt.​

​​Zolpidem gör att du blir sömnig och verkar (muskel)avslappnande. Härigenom sover du bättre. ​

Hur används ​Zolpidem​?

​​Zolpidem finns tillgängligt i tablettform. Så här använder du sömnmedlet: ​

 • ​​Ta hela tabletten med tillräckligt med vatten.​
 • ​​Ta tabletten precis före sänggåendet. Tabletten verkar inom en halvtimma. Effekten av tabletten dröjer ungefär 6 timmar.​
 • Se till att du kan sova minst 8 timmar när du tagit tabletten. Om du sover kortare kan det leda till att du blir väldigt sömning och glömsk på dagen.
 • Räkna med att du inte får köra bil på 8 timmar efter intagandet av tabletten och inte heller arbeta med tunga maskiner.
 • Drick ingen alkohol så länge som du använder sömnmedlet. Starka drycker stärker dåsighetseffekten av Zolpidem.
 • ​​Använd sömnmedlet så kort tid som möjligt. Om du använder sömnmedlet en längre tid, kan det uppstå abstinensbesvär och då är det svårt att sluta med användningen.​
 • Om du använt Zolpidem en längre tid, får du inte sluta plötsligt med medicinen. Trappa ner användningen långsamt för att förebygga abstinenssymptom.
 • Använd i alla fall aldrig detta sömnmedel längre än fyra veckor (inklusive nertrappningen) utan att rådgöra med en läkare.

Vilka doseringar finns?

Zolpidem finns att tillgå i tablettform på 5 mg och 10 mg. En läkare vet vilken styrka du ska använda. De allmänna riktlinjerna för doseringen är följande:

 • Vuxna: en gång per dag 10 mg precis före sänggåendet;
 • Äldre, personer med en svag hälsa eller personer som lider av leverinsufficiens: en gång per dag 5 mg före sänggåendet. En läkare kan, om så behövs, öka doseringen till 10 mg.

Ta aldrig mer än 1 dos per dag, inte heller om medlet inte har så bra effekt. Detta sömnmedel är inte lämpat för barn. I bipacksedeln hittar du mer information om doseringen av Zolpidem.

Vilka är biverknignarna av Zolpidem?

Detta sömnmedel kan ibland ge biverkningar. Det gäller då till exempel följande besvär:

 • Huvudvärk;
 • Dåsighet och/eller trötthet på dagen;
 • Mardrömmar;
 • Hallucinationer;
 • Minskad reaktionsförmåga;
 • Yrsel;
 • Mag- tarmbesvär.

En komplett översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du besväras av allvarliga, häftiga eller ihållande biverkningar.

När får du inte använda Zolpidem?

Zolpidem är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte detta sömnmedel om du:

 • Är överkänslig för det verksamma ämnet zolpidemtartrat eller för ett av hjälpämnena i tabletten;
 • Lider av myastenia gravis (en form av allvarlig muskelsvaghet);
 • Lider av sömnapné;
 • Lider av en respiratoarisk insufficiens (andningsproblem varvid lungorna inte kan ta upp tillräckligt med syrgas);
 • Lider av leverinsufficiens (en allvarlig funktionsstörning i levern).

Det finns också situationer där du måste vara extra försiktig med användningen av detta sömnmedel. Till exempel om du:

 • Är äldre och försvagad;
 • Har besvär av nedsatt njurfunktion eller en allvarlig leversjukdom;
 • Har besvär av kroniska andningsproblem;
 • Tidigare varit beroende av alkohol eller droger;
 • Har besvär av en depression, psykos eller ångestrelaterad till en depression.

Rådgör med en läkare om en av ovanstående situationer gäller för dig.

Är du gravid eller ammar? Använd då detta sömnmedel endast om du rådgjort med en läkare.

Ytterligare information om dessa varningar hittar du i bipacksedeln.

Kan jag använda Zolpidem i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel har en växelverkan med varandra. Därför kan läkemedlen verka starkare eller just mindre. Zolpidem har en växelverkan med bland annat följande läkemedel:

 • Läkemedel som tillhör antipsykotika;
 • Andra läkemedel ur gruppen hypnotika (starka sömn- och lugnande medel);
 • Vissa mediciner som verkar muskelavslappnande;
 • Vissa antidepressiva;
 • Opioida smärtstillande (starka smärtstillande, såsom morfin);
 • Vissa mediciner mot epilepsi;
 • Vissa mediciner mot mögelinfektioner;
 • Vissa antibiotika;
 • Medel som används som bedövning (anestetika);
 • Omtöcknande läkemedel mot en allergisk reaktion såsom hösnuva.

Använder du en av dessa mediciner, rådgör då med en läkare eller apotekare om du också får använda dem tillsammans med Zolpidem. I bipacjsedeln hittar du mer information om detta ämne.

Var kan jag köpa Zolpidem?

Zolpidem finns endast tillgängligt på ett apotek.

Kan jag köpa Zolpidem utan recept?

Detta sömnmedel är receptbelagt. Du måste ha ett recept från en registrerad läkare för att kunna beställa Zolpidem.

Källor

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2018, 1 december). Zolpidemtartraat 5 mg PCH, filmomhulde tabletten [Zolpidemtartrat 5 mg PCH, filmdragerade tabletter] | Geneesmiddeleninformatiebank. Rådfrågat den 1 maj 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,103724

KNMP. (2020, 29 april 2020). Zolpidem - Apotheek.nl. Rådfrågat den 1 maj 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/zolpidem#!

Zorginstituut Nederland (utan datum.). Zolpidem – FarmaceutiskKompass. Rådfrågat den 1 maj 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/z/zolpidem#samenstelling

Patientinformation
Tillbaka till toppen