Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Zomig

Zomig innehåller det verksamma ämnet zolmitriptan, ett medel mot migrän. Under ett migränanfall är blodkärlen i hjärnan vidgade. Zomig gör så att dessa blodkärl drar ihop sig, varigenom symptomen för migränanfallet minskar eller upphör. Detta läkemedel kan uteslutande fås på recept.

Vad är Zomig?


Zomig innehåller det verksamma ämnet zolmitriptan, ett medel mot migrän. Under ett migränanfall är blodkärlen i hjärnan vidgade. Zomig gör så att dessa blodkärl drar ihop sig, varigenom symptomen för migränanfallet minskar eller upphör. Detta läkemedel kan uteslutande fås på recept.

För vad används medicinen?


Läkemedlet Zomig hör till medicingruppen triptaner. Läkare föreskriver denna medicinering för att lindra ett migränanfall. Migrän känns igen genom sprängande huvudvärk (för det mesta på ena sidan av huvudet) och är ofta förenad med besvär som illamående och kräkning och en överkänslighet för ljus och ljud. Vissa människor förnimmer precis före ett migränanfall en aura: förnimmelse av förvrängda bilder (vågor), stjärnor, blixtar eller avvikande färger. Ett migränanfall kan pågå några timmar till ett par dagar.

Hur använder du Zomig?


Zomig kan fås som vanlig tablett och som munsönderfallande tablett. Den vanliga tabletten sväljer du utan att tugga sönder den med lite vätska. Munsönderfallande tabletter kan du låta smälta i munnen. Inta Zomig så fort som du känner att ett migränanfall är på väg. Även om du redan har huvudvärk, kan du svälja tabletten. Zomig verkar redan efter 15 till 30 minuter. Kommer huvudvärken tillbaka efter en stund, då kan du inta ännu en tablett, såvida det är minst två timmar mellan intagen.

Dosering


Zomig kan fås i styrkorna 2,5 mg och 5 mg. Läkaren ger råd om vilken styrka du ska använda. Om läkaren inte bestämmer annorlunda, är den vanliga doseringen av Zomig som följer:

 • Vuxna mellan 18 och 65 år: inta en tablett à 2,5 mg eller 5 mg per gång. Inta inte fler än 2 tabletter per dygn.


Zomig rekommenderas inte för barn yngre än 18 år och vuxna som är äldre än 65 år. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar


Såsom vid alla mediciner, kan du vid användning av Zomig få besvär av biverkningar. De besvär som du eventuellt kan uppleva är bl.a.:

 • yrsel;
 • sömnighet, trötthet;
 • stick i kroppen, känslolöshet;
 • smärta, muskelvärk;
 • beklämmande eller tryckande känsla på bröstet, halsen eller annan del av kroppen. Rådfråga läkaren om smärtan på bröstet inte upphör.


I bipacksedeln finner du en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna.

När får du inte använda detta läkemedel?


Zomig är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin mot migrän om du:

 • Är överkänslig för zolmitriptan;
 • Lider av ett högt blodtryck;
 • Lider eller har lidit av hjärtproblem, hjärnblödning eller en kärlsjukdom,;
 • Lider av njurproblem;
 • Använder mediciner av typen MAO-hämmare, SSRI (antidepressiva) eller andra migränmediciner.


Överlägg med läkaren om du kan inta Zomig säkert om du har andra hälsoproblem, röker, är äldre än 40 år eller använder mediciner.

Graviditet / bilkörning / alkohol


Använd inte detta läkemedel, eller uteslutande på läkarens inrådan om du är gravid eller ammar.

Zomig kan ge biverkningar som yrsel eller sömnighet. Ge dig inte ut i trafiken om du har besvär av detta.

Kombinera inte Zomig med alkohol: starksprit kan förstärka biverkningarna av Zomig och dessutom framkalla ett nytt migränanfall.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen