Meny

Zovirax (Aciclovir)

Zovirax kräm är en receptbelagd topisk antiviral kräm för behandling av herpes simplex virusinfektioner hos vuxna och barn. Den aktiva ingrediensen är aciklovir BP 5 %, vilket är ytterst effektivt mot herpes simplexvirus typ I och II, samt varicella zostervirus. Zovirax kräm finns i 2 g eller 10 g aluminiumtuber med skruvlock i plast.

Vad är Zovirax kräm?

Zovirax kräm är en receptbelagd topisk antiviral kräm för behandling av herpes simplex virusinfektioner hos vuxna och barn. Den aktiva ingrediensen är aciklovir BP 5 %, vilket är ytterst effektivt mot herpes simplexvirus typ I och II, samt varicella zostervirus. Zovirax kräm finns i 2 g eller 10 g aluminiumtuber med skruvlock i plast.

Vad används Zovirax kräm till?

Zovirax kräm används till att behandla hudinfektioner som orsakas av herpes simplexvirus, såsom herpes labialis (munsår) and genital herpes.

Hur används Zovirax kräm?

Zovirax kräm ska appliceras på lesioner (eller förestående lesioner) fem gånger om dagen med cirka fyra timmars mellanrum (undvik att applicera nattetid). Zovirax kräm får inte appliceras på ögonen, inuti munnen eller slidan, eftersom den irriterar dessa områden. Zovirax kräm får inte förvaras i kylen eller över 25 grader och har en hållbarhet på 3 år.

Dosering

För vuxna och barn ska Zovirax kräm appliceras fem gånger om dagen i minst fyra dagar vid herpes labialis och fem dagar vid genital herpes. Om det inte har läkt efter den tidsperioden, kan behandlingen förlängas med upp till ytterligare fem dagar.

Biverkningar

Vissa personer kan uppleva följande biverkningar efter att ha använt Zovirax kräm:

  • Tillfällig brännande/stickande känsla omedelbart efter applicering
  • Milt torr/fjällande hud
  • Klåda
  • Erytem (rodnad)
  • Kontaktdermatit
  • Angioödem (svullnad i hudens underlager)
  • Urtikari (nässelfeber)

Se häftet i förpackningen för mer information om biverkningar.

Vem ska inte använda Zovirax kräm?

Zovirax Cream är inte lämpligt för personer som är överkänsliga mot någon av ingredienserna.

Graviditet/körförmåga/alkohol

Eftersom det inte finns tillräckliga bevis, ska Zovirax kräm endast användas under graviditet om de potentiella fördelarna är större än de potentiella riskerna. Zovirax kräm kan användas vid amning.

Zovirax kräm har ingen inverkan på förmågan att köra eller använda maskiner.

<span lang="sv" xml:lang="sv"><span><span>Zovirax kräm tros inte interagera med alkohol.</span></span></span>

Patientinformation
Tillbaka till toppen