Bricanyl biverkningar

Bricanyl vidgar lufrören så att det blir lättare att andas. Läkemedlet används för att få snabb lindring av akuta astma besvär och hosta. Men precis som alla andra läkemedel tillkommer biverkningar med Bricanyl. Här nedan redogörs biverkningar med Bricanyl.

Vanligt förekommande biverkningar med Bricanyl är:

  • Huvudvärk;
  • Hjärtklappning;
  • Darrningar;
  • Utslag på huden eller muskelkramper (särskilt i början av behandlingen);
  • Andra kan känna sig rastlösa.

Bricanyl biverkningar brukar försvinna när du tagit läkemedlet en tid.

Bricanyl graviditet

Bricanyl ska användas uteslutande i samråd med läkaren vid graviditet. Överlag har detta läkemedel inga kända biverkningar vid användning av det. Dock rekommenderas det att vara försiktig under första trimestem.

Behandling med Bricanyl

Bricanyl

Titta här på den eventuella behandlingen med bricanyl

Gå till behandling

Köpa Bricanyl online

Det är extremt viktigt att få en läkarbedömning före man beställer receptbelagda mediciner. Läkemedel så som Bricanyl får nämligen inte lämnas ut utan recept och med rätta! Om stark medicinering används på egen hand, kan det vara mycket farligt. Falska mediciner är inte kontrollerade och kan ge farliga biverkningar.

Bara en läkare kan bedöma om du kan inta ett läkemedel utan fara. Läkarkonsultationen via Dokteronline.com utförs av en erfaren läkare. Denna ställer dig frågor om din hälsa via ett formulär på sajten. På basis av detta kan läkaren göra en god bedömning om det beställda läkemedlet kan användas av dig och du behöver inte oroa dig för några fuskmediciner. Om det inte finns något hinder skrivs därefter ett onlinerecept ut.

Tillbaka till toppen