Caverject bipacksedel

Caverject är en medicin som sprutas in genom en injektion. Denna handling gör varken ont eller är invecklad om instruktionerna i bruksanvisningen följs noggrant. Läs därför igenom bipacksedeln för Caverject noggrant innan du använder detta läkemedel. Har du ytterligare frågor kan du naturligtvis rådfråga läkare eller apotekare.

Vad är Caverject och vad används det mot?

Caverject är ett erektionsmedel som används av män som lider av impotens. Läkemedlet intas inte oralt, utan faller under kategorin penisinjektioner. Det verksamma ämnet alprostadil injiceras med en liten nål i penisens svällkropp, där det åstadkommer bättre blodflöde. Ungefär fem minuter efter att injiceringen genomförts uppstår en stadig erektion som varar från en halvtimma till en timma.

Behandling med Caverject

Caverject

Titta här på den eventuella behandlingen med Caverject

Gå till behandling

Vad du behöver känna till om Caverject

Några viktiga saker som är värda att veta om Caverject:

  • Detta erektionsmedel verkar även när du inte är sexuellt upphetsad, vilket inte är fallet med erektionspiller;
  • Använd ej denna medicin om du är överkänslig mot alprostadil eller nåt av de tillförda hjälpämnena;
  • Detta läkemedel är inte lämpat för män som har penisprotes eller lider av penisavvikelse;
  • Rådfråga läkare om erektionen varar längre än fyra timmar;
  • Berätta för läkaren om du använder andra mediciner, då Caverject kan hamna i växelverkan med dessa läkemedel.

Hur används Caverject?

Caverject finns tillgängligt i olika styrkor och kommer som ett löst puder med upplösningsmedel. Läkaren avgör vilken variant av Caverject som passar dig bäst. I bipacksedeln för Caverject kan du läsa om hur du blandar pudret och upplösningsmedlet, samt hur du injicerar vätskan med den medföljande injektionsnålen i svällkroppen. Caverject verkar inom några minuter – använd det därför strax innan du önskar ha sexuellt umgänge. Använd Caverject högst en gång per dag, och helst inte fler än tre gånger i veckan. På så vis undviker du att drabbas av besvärliga biverkningar.

Möjliga biverkningar

Detta erektionsmedel används oftast problemfritt. Ändå kan vissa biverkningar ibland uppstå vid användning av Caverject, bland andra:

  • En smärtsam, brännande känsla i penisen, där vätskan injicerats;
  • Blodutgjutning eller blåmärken där vätskan injicerats;
  • Huvudvärk eller yrsel.

I bipacksedeln för Caverject hittar du mer information om möjliga biverkningar. Läs informationsfoldern Verkan Caverject om du vill veta mer om detta läkemedels verkan.

Hur förvaras Caverject?

Oavsett vätskemängd måste Caverject alltid förvaras i rumstemperatur, därefter i kylskåpet. Du finner precisa förvaringsråd i bipacksedeln för den vara du beställt. En injektionsnål medföljer Caverject. Förvara Caverject utom räckhåll för barn.

Ytterligare information

Caverject innehåller alprostadil. Därutöver innehåller pudret och upplösningsmedlet olika hjälpämnen. I bipacksedeln för Caverject hittar du en översikt av dessa beståndsdelar. Där finns även licensinnehavare och fabrikant angivna.

Tillbaka till toppen