Högt blodtryck och impotens

Högt blodtryck och erektil dysfunktion (impotens)

En nyligen publicerad amerikansk studie visade att hälften av männen mellan 40 och 79 år med högt blodtryck även har erektil dysfunktion (impotens). En liknande studie visade nyligen att 68 % av alla män har erektil dysfunktion till en viss grad, och 45% av dessa har allvarliga problem!

Förhållandet mellan högt blodtryck och erektil dysfunktion (impotens) var redan känt. Nu har det även visat sig att det inte bara är det höga blodtrycket som orsakar potensproblem, utan att även behandlingen av högt blodtryck också ofta bidrar till problem med erektionen.

Erektil dysfunktion (impotens) är mycket vanligt, men det är inte normalt. Ofta är det specifika orsaker som ligger bakom och det går att behandla. Orsakerna kan vanligtvis hittas i nervsystemet.

För att kunna få erektion behöver kroppen, genom blodtryck, pumpa extra blod till penis och hålla det kvar där. Högt blodtryck behandlas ofta med blodtryckssänkande medel. Dessa läkemedel kan förhindra erektionens fysiska process, vilket innebär att erektionsproblem ofta förvärras. Studier visade också att medicin för högt blodtryck ofta kan ha biverkningar så som trötthet och depression. Depression och andra psykiska faktorer kan i 25 % av fallen vara orsaken till erektionsproblem (impotens).

Kost och diet förbises fortfarande alltför ofta i behandlingen av impotens. Hälsosam kost och diet främjar kroppen och hormonnivåerna.

Förutom detta är det viktigt att få tillräckligt med motion för att skydda kroppen mot stress och andra problem. Genom att ta hand om dig själv på dessa områden kan högt blodtryck och erektionsproblem förhindras mycket oftare.

Tillbaka till toppen