Doxycyklin bipacksedel

I denna informationsdossier finner du allmän information om Doxycyklin. Vi råder dig att före användning av denna medicin också uppmärksamt läsa igenom Doxycyklin bipacksedel. Har du därefter fortfarande frågor, ta då kontakt med en läkare eller apotekare.

Vad är Doxycyklin och för vad används det?

Doxycyklin är ett antibiotikum ur gruppen tetracyklin-antibiotika. Detta läkemedel hindrar att bakterier kan utvecklas, varigenom de dör. Infektionen ska på så sätt snabbt läkas. Läkare föreskriver denna antibiotikakur vid olika åkommor, som:

 • Gonorré, klamydia ochsyfilis (sexuellt överförbara sjukdomar);
 • Luftvägsinfektioner, som bronkit, inflammation i mellanörat, bihåleinflammation och halskatarr;
 • Urinvägsinfektioner (blåskatarr);
 • Lymes sjukdom (borrelia) och Q-feber;
 • Hudinfektioner.

Behandling med Doxycycline

Doxycycline

Titta här på den eventuella behandlingen med Doxycycline

Gå till behandling

Vad bör du veta innan du använder Doxycyklin

Om du vill börja använda Doxycyklin, är det bra att komma ihåg följande:

 • Inta inte detta läkemedel om du är överkänslig för doxycyklin, andra tetracykliner eller en av de andra beståndsdelarna i denna medicin;
 • Doxycyklin får inte användas av barn under 8 år: detta läkemedel kan hos dem ge avvikelser i skelettet eller missfärgning av tänderna;
 • Använd inte denna antibiotikakur om du är gravid eller ammar;
 • Detta läkemedel har en visselverkan med andra mediciner såsom vissa hämmare av halsbränna och medicinering mot hudbesvär (se Doxycyklin bipacksedel);
 • Av verka alltid hela antibiotikakuren. Slutar du för tidigt med denna medicin, t.ex. därför att besvären redan har upphört, då kan infektionen komma tillbaka.

Hur använder du Doxycyklin?

Doxycyklin kan bland annat fås som kapsel, tablett och löslig tablett. Du kan svälja tabletterna och kapslarna utan att tugga sönder dem med tillräcklig mängd vätska. De lösliga tabletterna ska först lösas upp i ett halvt glas vatten. Rör om vätskan ordentligt och drick upp den omedelbart. Riktlinjerna för dosering är som följer:

 • Vuxna och barn som väger mer än 50 kg: 2 tabletter eller kapslar à 100 mg på den första dagen (=24 timmar), därefter 1 tablett eller kapsel à 100 mg per dag.

Läkaren bedömer hur länge du ska fortsätta att använda detta läkemedel. Detta beror framförallt på typen av infektion. För barn som är 8 år eller äldre som väger under 50 kg, ska läkaren föreskriva en anpassad dosering. Doxycyklin bipacksedeln innehåller mer information om användningen och doseringen av detta smärtlindrande medel.

Möjliga biverkningar

Doxycyklin kan ibland ge biverkningar. Biverkningar som har uppgivits är bland andra:

 • Överkänslighet i huden vid UV-strålning (hudutslag, klåda eller brännskada om du utsätter dig för solljus eller solarium);
 • Mag- och tarmbesvär (illamående, diarré).

I informations dossiern Doxycyklin Erfarenheter läser du vilka erfarenheter andra kunder har haft av detta läkemedel.

Hur bevarar du Doxycyklin?

Håll alltid mediciner utom räckhåll för barn. Bevara detta läkemedel i den originella förpackningen vid rumstemperatur. Använd inte Doxycyklin efter att bästföredatumet har passerat (se förpackning).

Kompletterande information

Doxycyklin innehåller det verksamma ämnet doxycyklin. I bipacksedeln till Doxycyklin finner du en översikt över de övriga beståndsdelarna. I denna står också information om tillverkaren och licensinnehavaren av denna produkt.

Tillbaka till toppen