Dosering Doxycyklin

Som med alla läkemedel, är det viktigt att ta rätt dos när man använder Doxycyklin. Eftersom symtomen varierar individuellt, kan doseringen variera från person till person. Följ alltid anvisningar från läkaren.

Doseringen av Doxycyclin är olika för vuxna.

Dosering för vuxna

Den första dagen tar man 2 tabletter (200 mg) på samma gång. Följande dagarna tar man 1 tablett (100 mg) per dag. Har symtomen på infektionen försvunnit? Använd Doxycyklin ytterligare en till två dagar, så att den bakteriella infektionen inte kommer tillbaka. Om du upplever svåra symtom, såsom kronisk infektion, bör du rådfråga en läkare för att öka dosen till två tabletter per dag.

Doxycyklin ska sväljas med vätska. Tabletterna bör inte intas i liggande ställning.

Behandling med Doxycycline

Doxycycline

Titta här på den eventuella behandlingen med doxycycline

Gå till behandling

Typ av infektion

Varaktigheten av behandlingen och doseringen kommer att bero på infektionen. Att bekämpa syfilis , ta tre tabletter per dag, under 10 dagar. Vid infektion i urinvägarna , eller genitaltrakten används ofta en dosering av 2 tabletter per dag under 7 dagar. Har du en Borrelia burgdorferi infektion, använd 2 tabletter i 10 till 21 dagar.

Läs alltid bipacksedel innan du använder Doxycyklin . Bipacksedeln informerar dig mer om läkemedlet och hur det ska användas.

Tillbaka till toppen