Emla kräm bipacksedel

Denna bipacksedel ger allmän information om Emla kräm. Läs före användning av detta läkemedel alltid igenom bipacksedeln med uppmärksamhet. Har du fortfarande frågor efter att du har läst igenom bipacksedeln? Rådfråga då en läkare eller apotekare.

Vad är Emla kräm och för vad används den?

Emla kräm innehåller ämnen som bedövar huden och slemhinnorna (verksamma ämnen: lidokain och prilokain). Detta läkemedel ser till att det temporärt inte skickas någon eller mindre stimulans från huden till hjärnan, så att huden blir okänslig. Emla kräm används av läkare och sjuksköterskor för att utföra små medicinska ingrepp, såsom att rengöra och sy ihop sår och att sätta in dropp. Denna kräm används emellertid också ofta för att förhindra en för tidig sädesavgång (prematur ejakulation). Emla kräm minskar känsligheten i ollonet och penisen så att en sädesavgång kan uppskjutas längre.

Behandling med Emla kräm

Emla-kräm

Titta här på den eventuella behandlingen med Emla kräm

Gå till behandling

Vad måste du veta innan du använder Emla kräm

Ta hänsyn till följande vid användningen av Emla kräm:

  • Använd inte Emla kräm om du är överkänslig för lidokain, prilokain eller en av de övriga beståndsdelarna;
  • Använd inte denna produkt om du lider av blodsjukdomen methemoglobinemi;
  • Undvik kontakt med ögonen. Tvätta händerna efter användning;
  • Använd inte Emla kräm på en skadad hud (småsår).

Läs igenom bipacksedeln för Emla krämen för en fullständig översikt av kontra-indikationer och andra varningar.

Hur använder du Emla kräm?

Det tar lite tid innan den bedövande effekten märks på den vanliga huden. Använder du Emla kräm som bedövning före ett medicinskt ingrepp eller för att göra en tatuering, då är det bäst att göra detta minimalt en timme före ingreppet. Följ härvid anvisningarna i bipacksedeln för Emla krämen. Vid användning på slemhinnorna (såsom huden på könsorganen) inträder den behövande effekten mycket fortare. Om du vill använda Emla kräm för att förhindra en för tidig sädesavgång, då ska du lägga på ett tunt lager före könsumgänget på ollonet och på huden på penisen. Låt krämen tränga in fem till femton minuter.

Eventuella biverkningar

Denna medicin kan förorsaka biverkningar, fastän inte alla får besvär. De biverkningar som vid användning av denna produkt kan nämnas, är bl.a.:

  • sveda, klåda eller en stickande känsla strax efter påstrykningen av produkten. Detta försvinner för det mesta av sig själv. Har du fortsatt besvär av biverkningarna, rådfråga då läkaren.

I bipacksedeln till Emla kräm finner du en fullständig översikt av möjliga biverkningar.

Hur förvarar du Emla kräm?

Håll läkemedel alltid utom räckhåll för barn. Förvara Emla kräm i rumstemperatur. Använd inte denna produkt efter sista hållbarhetsdatum (se förpackning).

Kompletterande information

Emla kräm innehåller de verksamma ämnena lidokain och prilokain. I bipacksedeln till Emla kräm finner du en översikt av de övriga beståndsdelarna i detta läkemedel. I denna får du också information om tillverkaren och licensinnehavaren av denna produkt.

Tillbaka till toppen