Saxenda bipacksedel

Saxenda är en ny, receptbelagd bantningsmedicin. Det verksamma ämnet liraglutid sprutas in under huden. Läs uppmärksamt igenom bipacksedeln, innan du börjar använda denna medicin. I denna anges hur den i förväg fyllda injektionspennan precis fungerar.

Vad är Saxenda och för vad används den?

Saxenda stimulerar produktionen av insulin och minskar på så sätt matlusten. Härigenom är det lättare att fullfölja en diet. Läkare föreskriver detta läkemedel endast till patienter som lider av övervikt. Du kommer i fråga för en behandling med Saxenda om du har ett BMI-index på 27 punkter eller högre. Vid ett BMI-index som ligger under 30 punkter, måste det dessutom vara tal om tillkommande riskfaktorer, såsom diabetes eller en för hög kolesterolhalt. I bipacksedeln till Saxenda läser du mer om villkoren för användningen av detta bantningsmedel.

Behandling med Saxenda

Saxenda

Titta här på den eventuella behandlingen med Saxenda

Gå till behandling

Vad du bör veta om Saxenda

Vid användningen av Saxenda ska du ta hänsyn till följande:

  • Använd inte detta bantningsmedel om du är överkänslig för liraglutid eller om du lider av sköldkörtelcancer eller cancer i andra körtlar;
  • Denna medicin kan förorsaka yrsel. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta;
  • Saxenda kan påverka effekten av andra mediciner (och vice versa). Uppge vid förfrågan vilka läkemedel du använder;
  • Har du efter 16 veckor inte gått ner minst 5% av din ursprungliga kroppsvikt, då är Saxenda kanske inte lämplig för dig. Läkaren kan eventuellt rekommendera en annan bantningsmetod.

Att använda Saxenda

Saxenda är en injekteringsmedicin. Detta läkemedel levereras i en påfylld injektionspenna. I bipacksedeln till Saxenda får du information om hur du steg för steg själv ska injektera vätskan i kroppen. Det bästa stället att injektera Saxenda är i buken, låret eller i överarmen. Se till att du varje gång sätter fast en ny nål på injektionspennan. Detta förekommer infektioner eller läckage. Du kan använda detta läkemedel vilket moment som helst på dagen. Det är viktigt att kombinera Saxenda med en kalorifattig diet och mycket motion. På så sätt går du fortast ner i vikt. I info dossiern Saxenda erfarenheter läser du tips om att banta med Saxenda.

Möjliga biverkningar

Läkemedel, alltså även Saxenda, kan ge biverkningar. Du kan under behandlingen uppleva besvär som huvudvärk, en förvirrad känsla i huvudet eller darrande händer. Detta förorsakas för det mesta av en minskning av ditt blodsocker: det verksamma ämnet liraglutid stimulerar produktionen av insulin, som sänker blodsockret. Du kan ibland även få besvär av illamående eller diarré. Besvären går ofta efter en tid över av sig själv. Mer information om detta ämne finner du i bipacksedeln till Saxenda.

Hur förvarar du Saxenda?

Förvara Saxenda på en sval och mörk plats, utom räckhåll för barn. En öppnad injektionspenna kan du använda högst 30 dagar. Slutna förpackningar med injektionspennor kan du förvara i kylskåpet till bästföredatum på förpackningen. Förvara aldrig Saxenda i frysen och använd aldrig injektionsvätska som har varit fryst.

Kompletterande information

Saxenda innehåller liraglutid och ett antal hjälpämnen. En översikt över dessa ingredienser kan du finna i bipacksedeln till Saxenda.

Tillbaka till toppen