Viagra Pfizer

Pfizer Viagra är originalet

Det verksamma ämnet i Viagra, sildenafil, var ursprungligen en medicin för behandling av angina pectoris, eller en hjärtinfarkt. Utvecklare och producent Pfizer upptäckte under 1990-talet att den också hade en erektionsstimulerande effekt och sökte patent på den under märkesnamnet Viagra.

Alltsedan lanseringen av Viagra, år 1998, är läkemedlet enormt populärt bland män som har erektionsproblem. Du vet säkert att du med Viagra får en erektion om du är upphetsad. Miljoner män köper Pfizer Viagra.

Det uppskattas att ungefär 18% av män över 18 år har erektionsproblem eller impotens. Viagra åstadkommer att de kan njuta av sex igen.

Vad gör Viagra?

Pfizer upptäckte att sildenafil förekommer att blodkärlstutvidgande ämnen, som kommer fria vid sexuell stimulans, bryts ner. Viagra ombesörjer så att det strömmar mer blod till penisen. Därefter drar svällkropparna i penisen åt sig blodet, vilket åstadkommer en erektion. Viagra gör inte bara penisen styvare, utan även att denna förblir styv längre.

Så fort som Viagra har intagits, börjar effekten efter ungefär en halvtimme. Efter cirka en timme har den optimala effekten uppnåtts och den bibehålls i ungefär 4 timmar.

Behandling med Viagra

Viagra

Titta här på den eventuella behandlingen med Viagra

Gå till behandling

När får du inte inta Viagra

Pfizer varnar bestämt att inte använda Viagra i kombination med läkemedel som innehåller nitrat eller nitrit. Man kan här tänka på medicinering mot smärta i bröstet, men också poppers (ett lustuppväckande medel). Effekten av dessa medel kan genom Viagra förstärkas mycket och därför medföra allvarliga hälsorisker. Det kan t.o.m. sluta fatalt. Det är ett pris som ingen vill betala!

Intagande av Viagra avråds bestämt av Pfizer även i fall av:

  • En nyligen inträffad hjärnblödning, hjärninfarkt eller hjärtanfall;
  • Allvarliga hjärtproblem;
  • Allvarliga leverproblem;
  • Retinitus pigmentosa, en ögonavvikelse som är mycket sällsynt;
  • Negativt råd från en läkare att vara sexuellt aktiv.

Försiktighet ska iakttas med användningen av Viagra om du är en patient med:

  • Hemofili;
  • Leukemi;
  • Sickelcellanemi;
  • Ett magsår.

Innan du köper Viagra ska du alltid uppmärksamt läsa igenom bipacksedeln för att få en fullständig bild av möjliga biverkningar och kontra-indikationer. Klicka här för att läsa bipacksedeln till Pfizer Viagra.

Se upp för Viagra i Sverige som inte kommer från Pfizer

Den makalösa framgången som Pfizer fick med Viagra, gjorde att många läkemedelstillverkare under årens lopp kopierade medicinen. Framförallt online översvämmades marknaden med olaglig, imiterad Viagra. Den var olaglig, därför att det fanns ett patent på Viagra. Pfizer hade ensamrätten att producera och sälja detta erektionsmedel. Detta patent har under tiden förfallit.

Det finns fabrikanter som imiterar Pfizer Viagra. Många av dessa kommer från Kina och Indien. Här produceras Viagra kloner i tvivelaktiga fabriker, där europeiska hälsoföreskrifter inte gäller. Risken att det härigenom uppträder förorening av medicineringen, visade sig stor. Till att börja med kan sammanställningen av den imiterade Viagra, avvika allvarligt från originalet från Pfizer, med alla tänkbara följder av effekten, typen och graden av biverkningar.

Dessutom har av en undersökning, utförd av Konsumentförbundet i samarbete med Departementet för folkhälsan och RIVM (riksinstitutet för folkhälsa och miljö), påvisat att denna imiterade Viagra kan innehålla skadliga ämnen. Bland annat fann man spår av t.ex. kokain och bläck från skrivare.

Du är alltså varnad om du frestas att köpa till ett fördelaktigare pris istället för den originella Viagra från Pfizer. Risken finns att du utsätter dig för allvarliga hälsorisker.

Pfizers patent på Viagra har förfallit

I juni 2013 utgick Pfizers patent på Viagra. På så sätt får den verksamma ingrediensen i Viagra, sildenafil, under tiden kopieras legalt. Och det sker då också, men nu (även) av pålitliga läkemedelstillverkare.

Som följd av detta kan du nu köpa säkra Viagra alternativ till ett fördelaktigare pris. Pfizer har ju förlorat sin monopolposition, och det har därigenom uppstått en marknadsverkan, där priset bestäms av tillgång och efterfrågan. Det är ju dessutom så att det är billigare att imitera en medicin än att utveckla den.

Priset som Pfizer begärde för Viagra, bestämdes delvis då också av de höga kostnader som de till att börja med gjort för att på ett säkert sätt kunna marknadsföra erektionspillret.

Sildenafil Teva: generiskt svar på Pfizer Viagra

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. kom snabbt med ett generiskt svar på Pfizer Viagra. Denna kända tillverkare marknadsförde det under namnet Sildenafil Teva. Förutom att priset är billigare än för Viagra, är färgen annorlunda.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. hoppas att med sitt vita erektionspiller uppnå samma succé som Pfizer har med det överallt kända blåa pillret. Hos dokteronline.com kan du köpa denna medicin i tabletter på 25 mg, 50 mg och 100 mg på ett säkert och pålitligt sätt.

Skillnaden mellan generisk och Pfizer Viagra

Innan du bestämmer att välja antingen erektionspillret från Pfizer eller från Teva, bör du veta skillnaden mellan ett originellt – och ett generiskt läkemedel. Generisk medicinering innehåller visserligen samma verksamma ämnen som originalet, men effekten är inte 100% identisk. Det beror på att vid ett generiskt läkemedel, får mängden av aktiva ämnen ligga mellan 80 och 100% av den autentiska föregångaren. Som följd av detta kan avvikelsen vara sådan att den önskade effekten liksom biverkningarna (säkert under en längre tid), kan skilja sig betydligt.

Att köpa Viagra i Sverige

Om du vill beställa Viagra, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Tillbaka till toppen