Zithromax erfarenheter

Zithromax är ett antibiotikum, ett läkemedel som botar bakteriella infektioner. Läkare föreskriver denna antibiotikakur framförallt vid klamydia och gonorré, sexuellt överförbara åkommor, vilka kan förorsaka tråkiga komplikationer. Dessutom används detta läkemedel också vid luftvägsinfektioner, hudinfektioner, diarré och sjukdomen Lyme (borrelia). I denna informationsdossier läser du mer om erfarenheterna av Zithromax av användare och förklarar vi hur denna medicin fungerar.

Effekten av Zithromax

Åkommor som klamydia, en luftvägsinfektion och sjukdomen Lyme förorsakas genom smitta med vissa bakterier. Det verksamma ämnet i Zithromax är azithromycin, ett makrolid-antibiotikum. Denna medicin förhindrar produktionen av proteiner i bakterien. På så sätt kan inte bakterierna föröka sig och dör de. Zithromax tas upp via tarmarna i blodet och når på så sätt alla vävnader i kroppen. Detta läkemedel kan därför användas för många lika sorters infektioner. Zithromax verkar snabbt: för det mesta är en kur på 1 till 5 dagar redan tillräcklig för att bota den bakteriella infektionen.

Behandling med Zithromax

Zithromax (Azithromycin)

Titta här på den eventuella behandlingen med Zithromax

Gå till behandling

Zithromax erfarenheter av användare

De flesta erfarenheterna av Zithromax är positiva. Kuren är i allmänhet mycket kort och förorsakar därför relativt få biverkningar. Användare uppger att en behandling med detta antibiotikum har snabb effekt, varför besvären snabbt försvinner.

Zithromax erfarenheter: biverkningar

Antibiotikakurer kan ge biverkningar, framförallt om de används långvarigt. Zithromax verkar snabbt och grundligt. Därför är de föreskrivna kurerna med detta läkemedel i allmänhet mycket korta. Vid klamydia behöver du t.ex. bara inta Zithromax 1 dag. Biverkningarna är därför inte så häftiga. De flesta användarna uppger att de tål denna medicin utan problem. Om det ändå är fråga om biverkningar, är det för det mesta milda mag- och tarmbesvär. Du kan förekomma dessa genom att inta Zithromax under måltiden. Mer information om användningen av Zithromax och de eventuella biverkningarna finner du i bipacksedeln.

Betälla Zithromax online

Om du vill beställa Zithromax online, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling). Vid godkännande från både läkare och apotek, får du då läkemedlet levererat direkt hem till dig. Tryggt, säkert och smidigt.

Tillbaka till toppen