Propecia

Propecia bipacksedel


Propecia är en stark medicin. Vid felaktig användning kan detta läkemedel, liksom andra starka mediciner, vara skadligt för din hälsa. Läs därför alltid före användning igenom bipacksedeln till Propecia. Dessutom är det viktigt att du håller dig till den föreskrivna doseringen och läkarens anvisningar. Har du fortfarande frågor efter att du har läst bipacksedeln, ta då kontakt med läkaren eller apoteket.

Vad är Propecia och för vad används det?


Propecia innehåller finasterid. Detta ämne påverkar effekten av testosteron, ett manligt könshormon. Om Propecia intas med en låg dosering (1 mg), hjälper det till att undertrycka skallighet hos män. Manlig skallighet, även kallad alopecia androgenetica, uppstår när hårsäckarna i huvudhuden reagerar överkänsligt på dihydrotestosteron (DHT), en form av testosteron. Hårsäckarna förtvinar som reaktion på detta hormon, varigenom hårstråna blir tunnare, faller av och växer inte ut längre. Propecia gör så att mindre DHT produceras. På så sätt fördröjs processen av håravfallet och kan vissa hårsäckar t.o.m. läka, så att håret växer igen.

Vad du bör veta om Propecia


Använder du Propecia för första gången? Läs då igenom denna information med uppmärksamhet:
  • Propecia hjälper bara vid begynnande skallighet hos män. Vid håravfall i ett långt gånget stadium har detta läkemedel mindre eller ingen effekt;
  • Detta läkemedel får bara användas av män. Propecia har inte någon effekt på håravfall hos kvinnor;
  • Det verksamma ämnet finasterid är skadligt för ett ofött barn. Då det verksamma ämnet också tas upp av huden, får kvinnor som är gravida eller vill bli gravida inte vidröra tabletterna;
  • Propecia kan ha en växelverkan med andra läkemedel. Läkaren vet vilka mediciner det gäller.

Hur använder du Propecia?


Om inte läkaren avgör annorlunda, ska Propecia tas in en gång om dagen. Du kan inta tabletten med eller utan föda. Det kan dröja ett antal månader innan du märker att detta läkemedel har effekt. Om Propecia har en bra effekt på dig, då ska du fortsätta att inta denna medicin. Om du slutar att använda Propecia, börjar håravfallet igen. Mer information om användningen av detta läkemedel finner du i bipacksedeln till Propecia.

Möjliga biverkningar


Vid användningen av Propecia kan du få biverkningar, bl.a.:
  • Minskad libido (mindre lust att ha könsumgänge);
  • Erektionsstörningar eller problem med sädesavgången.
I bipacksedeln till Propecia finner du en komplett översikt över biverkningarna. Läs också informationsdossiern Propecia erfarenheter för mer information om resultaten av behandlingen.

Hur förvarar du Propecia?


Propecia kan vara skadligt för gravida kvinnor och barn. Förvara därför detta läkemedel på ett säkert ställe. Använd inte Propecia efter passerat bästföredatum. Släng aldrig medicin som blivit över i hushållsavfallet, utan lämna in dem på apoteket.

Kompletterande information


En tablett Propecia innehåller det verksamma ämnet finasterid och ett antal hjälpämnen. En översikt över dessa ingredienser finner du i bipacksedeln till Propecia. I denna står också mer information om tillverkaren och licensinnehavaren av denna medicin.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Propecia 1 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.031,65 SEK

Propecia 1 mg 56 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.893,93 SEK

Propecia 1 mg 84 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.443,12 SEK

Propecia 1 mg 112 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.567,16 SEK

Propecia 1 mg 140 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.200,52 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.