QVAR

QVAR

QVAR är en inhaleringsmedicin där kortikosteroider (binjurebarkhormoner) ingår. Läkemedlet verkar hämmande på inflammationer och svarar för att luftvägarna blir mindre överkänsliga för retning. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är QVAR?

QVAR är en inhaleringsmedicin där kortikosteroider (binjurebarkhormoner) ingår. Läkemedlet verkar hämmande på inflammationer och svarar för att luftvägarna blir mindre överkänsliga för retning.

För vad används QVAR?

QVAR föreskrivs vid astma och COPD för att förekomma anfall av andnöd.

Hur använder du QVAR?

Det verksamma ämnet i QVAR kommer in i lungorna när du inhalerar medicinen. Inhaleringen av QVAR ska fördelas jämnt på dagen. Skölj efter intagandet av denna medicin alltid munnen noga. QVAR finns att få i följande varianter:

  • QVAR Aerosol Inhalator (tryck på nebulisatorn under inhaleringen, eventuellt i kombination med ett munstycke)
  • QVAR Autohaler (inanda kraftligt via munstycket)
  • QVAR Easi-Breathe (andas in kraftigt via munstycket)

OBS: Det är viktigt att du använder QVAR varje dag, även om du inte har några besvär. För det mesta tar det ett antal dagar innan du märker att detta läkemedel har effekt.

Dosering

Alla QVAR varianter finns tillgängliga i doseringar på 50 och 100 mikrogram per inhalering. Din läkare vet vilken styrka som är lämplig för dig. Den vanliga dosen att börja med är för vuxna och barn från 5 år 1 inhalering två gånger om dagen. Följ alltid härvid din läkares råd. En glömd dos kan du ta igen, om det inte nästan är tid för nästa dos. Se bipacksedeln för riktlinjer.

Biverkningar

Om du använder QVAR, kan följande biverkningar uppträda (se bipacksedeln för den fullständiga listan):

  • ont i halsen, svampinfektioner i mun och/eller svalg. Du förhindrar detta genom att noga skölja munnen efter användning, borsta tänderna eller äta något.
  • tilltagande andnöd efter inhalering (rådfråga din läkare).

Överlägg med läkaren om du har mycket besvär av biverkningar, eller om du får andra besvär.

När får du inte använda QVAR (kontra-indikationer)

Använd inte QVAR om du är överkänslig för det verksamma ämnet beklometason dipropionat eller ett av de använda hjälpämnena. Överlägg med läkaren om användningen av QVAR om du lider av en allvarlig åkomma.

Växelverkan med andra mediciner

Det finns inga kända växelverkningar av QVAR med andra mediciner. Informera dock alltid din läkare eller apotekare om annan medicinering som du använder.

Graviditet / bilkörning / alkohol

QVAR kan utan problem användas under graviditet och amning, om inte läkaren råder annorlunda. QVAR har inte något inflytande på bilkörning eller arbete med maskiner. Det finns inga restriktioner beträffande konsumtion av alkohol i kombination med QVAR.