Rabeprazol

Rabeprazol 20 mg är ett receptbelagt gastro-resistent läkemedel, som hämmar utsöndring av magsyra. Varje tablett innehåller 20 mg rabeprazol sodium, vilket är likvärdigt med 18. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Rabeprazol 20 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

873,15 SEK

Rabeprazol 20 mg 56 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.817,66 SEK
Patientinformation

Vad är Rabeprazol sodium 20 mg? 

Rabeprazol 20 mg är ett receptbelagt gastro-resistent läkemedel, som hämmar utsöndring av magsyra. Varje tablett innehåller 20 mg rabeprazol sodium, vilket är likvärdigt med 18.85 mg rabeprazol.  

Vad används Rabeprazol sodium 20 mg för? 

Rabeprazol sodium 20 mg används för att behandla olika gastrointestinala besvär såsom aktivt duodenalsår, aktivt godartat magsår, symptomatisk, erosiv eller ulcerativ gastro-esofageal refluxsjukdom (GERD), gastro-esofageal refluxsjukdom med långvarig behandling (GERD underhåll), symptomatisk behandling av måttlig till mycket allvarlig gastro-esofageal refluxsjukdom (symptomatisk GERD), Zollinger-Ellison syndrom eller bekämpning av H. pylori bakterien hos patienter med peptiskt magsår (som kombinationsterapi).  

Hur tar man Rabeprazol sodium 20 mg? 

Rabeprazol sodium 20 mg ska intas oralt, en gång om dagen, på morgonen, före måltiden. Rabeprazol sodium 20 mg ska inte förvaras vid en temperatur över 30C.  

Dosering 

Rabeprazol sodium 20 mg ska intas som rekommenderas av läkare, beroende på vilket tillstånd som behandlas:  

- Erosiv eller ulcerativ GERD: 20 mg ska intas en gång om dagen under fyra till åtta veckor;  
- GERD underhåll: 10 mg eller 20 mg en gång om dagen;  
- Symptomatisk GERD: 10 mg en gång om dagen vid patienter utan esofagitis;  
- Zollinger-Ellison syndrom: 60 mg en gång om dagen med möjligheten att titrera upp till 60 mg två gånger om dagen;  
- Bekämpning av H. pylori: rabeprazol sodium 20 mg två gånger om dagen i kombination med klaritromycin 500 mg två gånger om dagen och amoxicillin 1 g två gånger om dagen, under 7 dagar.  

Biverkningar 

Vissa personer kan uppleva följande vanliga biverkningar när de tar rabeprazol sodium 20 mg:  

 • Huvudvärk; 
 • Diarré;  
 • Buksmärta;  
 • Kraftlöshet;  
 • Väderspänningar;  
 • Utslag;  
 • Torr mun;  
 • Infektion;  
 • Sömnlöshet;  
 • Yrsel;  
 • Hosta;  
 • Svalginflammation;  
 • Inflammation i näsan;  
 • Kräkning;  
 • Illamående;  
 • Förstoppning;  
 • Obestämd smärta; 
 • Ont i ryggen;  
 • Influensaliknande sjukdom.  

Mindre vanliga biverkningar är:  

 • Nervositet;  
 • Sömnighet;  
 • Luftrörskatarr;  
 • Bihåleinflammation;  
 • Matsmältningsrubbning;  
 • Torr mun;  
 • Rapning;  
 • Utslag;  
 • Hudrodnad;  
 • Muskelsmärtor;  
 • Kramp i benen;  
 • Ledvärk;  
 • Fraktur i höft, handled eller ryggrad;  
 • Urinvägsinfektion;  
 • Ont i bröstet;  
 • Frossbrytningar;  
 • Feber;  
 • Ökning av leverenzymer.   

Läs bipacksedeln för mer information om biverkningarna. Patienter som har en långvarig rabeprazol terapi ska kontrolleras noga.  

Vem ska inte ta Rabeprazol sodium 20 mg? 

Rabeprazol sodium 20 mg är inte lämpligt för personer som är överkänsliga för ingredienserna. Rabeprazol sodium 20 mg ska inte ges åt barn. Rabeprazol sodium 20 mg ska inte ges tillsammans med viss annan medicinering, såsom atazanavir.  

Graviditet/ körförmåga / alkohol 

Rabeprazol sodium 20 mg är inte lämpligt för kvinnor som är gravida eller ammar.  
 
Rabeprazol sodium 20 mg påverkar inte körförmågan eller hantering av maskiner, men biverkan av sömnighet kan försämra uppmärksamheten, och då bör körning och hantering av maskiner undvikas.  
Rabeprazol sodium 20 mg anses inte ha någon växelverkan med alkohol.