Rasilez

Rasilez

Rasilez sänker blodtrycket. Detta läkemedels aktiva ämne är aliskiren – en såkallad reninhämmare.  Om du vill göra en förfrågan på Rasilez, kan Dokteronline. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Rasilez?

Rasilez sänker blodtrycket. Detta läkemedels aktiva ämne är aliskiren – en såkallad reninhämmare. 

Om du vill göra en förfrågan på Rasilez, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar Rasilez mot högt blodtryck. Denna åkomma kan uppstå när kroppen producerar för mycket angiotensin-II. Detta ämne tränger ihop blodkärlen, varpå blodtrycket höjs. Ett långvarigt för högt blodtryck kan vara farligt för blodkärlen och organen och ökar risken för exempelvis hjärtsjukdomar, slaganfall och njursjukdomar. Rasilez sänker angiotensin-II-halten så att blodtrycket åter sjunker, vilket minskar risken för skador.

Hur tas Rasilez?

Ta tabletten med lite vatten och utan att tugga den. Svälj inte detta läkemedel med fruktsaft eller växtdrycker såsom örtte, då det kan påverka läkemedlets effekt. Försök så långt det är möjligt att ta medicinen vid en fast tidspunkt, exempelvis vid frukost eller strax innan läggdags.

Dosering

Rasilez finns tillgängligt i olika styrkor. Läkare känner till vilken styrka som bäst passar besvären. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: 150 till 300 mg en gång om dan.

Ens blodtryck behöver mätas regelmässigt under behandlingen. Läkaren kan justera doseringen ifall blodtrycket är för högt eller om det inte sjunker tillräckligt. Rasilez är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Mediciner kan medföra biverkningar. Så även Rasilez, även om de flesta inte drabbas. De biverkningar som eventuellt kan förekomma när man tar Rasilez är bland andra:

 • Diarré;
 • Ledvärk;
 • Yrsel;
 • Svullna händer och/eller fötter;
 • Hög kaliumhalt i blodet.

I bipacksedeln finns en utförlig översyn av alla biverkningar. Den som drabbas av biverkningar gör bäst i att rådfråga läkare eller apotekare.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Rasilez lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mor aliskiren eller annat av tablettens hjälpämnen;
 • Tidigare besvär med vissa sorters angio-ödem (se bipacksedel);
 • Graviditet eller amning;
 • Medicinering med de aktiva ämnena kinidin, itraconazol eller ciclosporin;
 • Medicinering mot högt blodtryck i samband med att man har diabetes eller njurfunktionsstörning (se bipacksedel).

Den som har andra hälsoproblem eller tar ytterligare mediciner bör rådfråga läkare om ifall det går bra att ta Rasilez. I bipacksedeln finns vidare information i ämnet.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Rasilez ska inte tas av gravida eller ammande kvinnor. Detta läkemedel kan orsaka yrsel som biverkning, vilket påverkar trafiklämpligheten. Den som drabbas bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan förvärra eller framlocka vissa biverkningar. Ta det lugnt med starkdrycken.