Relenza

Relenza

Relenza är ett antivirusmedel. Dess aktiva ämne är zanamivir, en medicin som dödar influensavirus. Relenza inhaleras via munnen så att medicinen når lungorna och direkt kan angripa virusinfektionen. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Relenza?

Relenza är ett antivirusmedel. Dess aktiva ämne är zanamivir, en medicin som dödar influensavirus. Relenza inhaleras via munnen så att medicinen når lungorna och direkt kan angripa virusinfektionen. Relenza lämpar sig för vuxna och barn på över fem år och är receptbelagt.

Vad tas medicinen mot?

Relenza motverkar vanligt förekommande influensavarianter. Läkare ordinerar Relenza när behandling med andra virushämmande medel, såsom Tamiflu, går bet eller inte kan tas. Detta antivirusmedel tas för att bota eller förebygga influensa. Det är inte ett substitut för influensavaccinering. Antivirusmedel som Relenza eller Tamiflu ordineras oftast endast till människor för vilka influensa är extra farligt, exempelvis diabetiker, lung- eller hjärtpatienter eller ålderstigna.

Hur tar man Relenza?

Detta läkemedel kommer förpackat i en tryckkarta (för Rotadisk) med åtskilda puderdoseringar. En Diskhaler medföljer Relenza. Det är en inhalator som gör det lätt att inandas medicinen. I bipacksedeln finns en stegvis bruksanvisning för Diskhalern. Ta detta läkemedel direkt vid influensabesvär. Relenza måste inandas på nytt inom 48 timmar (36 för barn). För att undvika influensa måste medicinen tas om influensan går eller efter kontakt med en influensapatient. Fullfölj alltid ordinerad kur.

Dosering

Ordinerar läkaren inte annat gäller följande dosering för Relenza: Vid de första tecknen på influensa:

  • Vuxna och barn på över 5 år: gör två inandningar (2 kapslar) två gånger dagligen under 5 dar med hjälp av den medföljande Diskhalern.

För att förebygga influensa efter kontakt med influensapatient eller under influensaepidemi:

  • Vuxna och barn på över 5 år: gör två inandningar (2 kapslar) två gånger dagligen under 10 till 28 dar med hjälp av den medföljande Diskhalern. Läkaren avgör hur länge läkemedlet behöver tas.

Läs bipacksedeln i förväg. Relenza är olämpligt för barn under 5 år.

Biverkningar

I allmänhet kan Relenza tas problemfritt, men i sällsynta fall kan bland andra följande biverkningar uppstå:

  • Hudutslag till följd av överkänslighet;
  • Klämmande känsla på hals eller bröstkorg;
  • Andnöd direkt efter att medicinen andats in. Människor som lider av astma eller KOL löper större risk för detta.
  • Ha en luftvägsvidgare lättillgänglig ifall du tillhör denna riskgrupp.

Läs mer om biverkningar i bipacksedeln.

När kan detta läkemedel inte tas?

Läkemedlet Relenza är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig för zanamivir eller annat förekommande hjälpämne.

Rådfråga läkare ifall du lider av lung- eller andningssjukdom, då du isåfall måste vara extra försiktig med att ta Relenza. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Kvinnor som är gravida eller ammar avråds från att ta Relenza ifall läkare inte uppger annat. Denna medicin har inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.