Reminyl

Reminyl

Reminyl är ett antidemensmedel. Dess aktiva ämne galantamin tillhör kolinesterashämmarna: mediciner som ökar mängden budskapsbärarämnen i hjärnan så att hjärnans kommunikation flyter på bättre. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Reminyl lösning 4mg/ml 100 ml + Konsultation + Serviceavgift

3.135,32 SEK

Reminyl 8 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.654,55 SEK

Reminyl 8 mg 56 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.986,69 SEK

Reminyl 12 mg 56 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.277,71 SEK

Reminyl 16 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.986,69 SEK

Reminyl 24 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.277,71 SEK
Patientinformation

Vad är Reminyl?

Reminyl är ett antidemensmedel. Dess aktiva ämne galantamin tillhör kolinesterashämmarna: mediciner som ökar mängden budskapsbärarämnen i hjärnan så att hjärnans kommunikation flyter på bättre. Reminyl hjälper på så vis till att minska minnesförlust - ett av de främsta symptomen på demens. 

Vad används medicinen för?

Reminyl tas vid milda till måttliga former av demens, exempelvis till följd av Alzheimer. Vid demens är det fråga om ökande glömska. I långa loppet mister patienten även tidsuppfattningen och orienteringsförmågan och får svårt att tänka efter logiskt. Reminyl kan hos människor som reagerar positivt på medlet minska symptomen på begynnande till måttlig demens.

Hur använder man Reminyl?

Reminyl finns tillgänglig som kapslar och dryck. Svälj kapslarna otuggade med hjälp av lite vatten. Drycken måste lösas upp i lite vatten. Rör i vätskan och drick upp direkt. Ta helst Reminyl som kapsel eller dryck under eller strax efter måltid. Intaget av Reminyl byggs långsamt upp för att undvika biverkningar så gott det går. Därför kommer läkaren förmodligen att öka doseringen allt eftersom.

Dosering

Reminyl-kapslar finns tillgängliga i olika styrkor. Läkaren avgör vilken styrka som behövs. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen av Reminyl följande:

 • Reminyl-kapslar: 1 kapsel av ordinerad styrka under måltid en gång om dan.
 • Reminyl-dryck: lös två gånger om dan upp ordinerad mängd i lite vatten och drick upp.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Reminyl kan medföra biverkningar, bland andra:

 • Illamående och kräkning, särskilt i början eller när doseringen höjts. Denna biverkan försvinner oftast av sig självt.
 • Yrsel;
 • Minskad aptit;
 • Långsamma hjärtslag;
 • Skälvningar;
 • Dåsighet;
 • Ångest;
 • Svettning;
 • Huvudvärk.

Den som drabbas svårt av biverkningar bör rådfråga en läkare. Läs mer i ämnet i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Reminyl är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot galantamin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Lider av svåra njur- eller leverproblem;
 • Har (haft) problem med epilepsi, hjärtbesvär, magsår, astma, annan luftvägsåkomma eller har problem med att kissa.

Rådfråga en läkare om du kan ta detta läkemedel ifall du lider av andra hälsoproblem eller ska opereras. Reminyl har växelverkan med ett antal andra mediciner. Upplys läkaren om ditt medicinintag. I bipacksedeln finns mer information om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Ta Reminyl om du är gravid endast om läkare rekommenderat detta. Ta inte detta läkemedel ifall du ammar. Reminyl kan påverka trafiklämpligheten. Bege dig inte ut i trafiken om du lider av yrsel eller är sömnig. Alkohol har ingen inverkan på denna medicin.