Requip

Requip

Requip (aktivt ämne: ropinirol) är en medicin med samma verkan som dopamin – ett kroppseget ämne som blandannat påverkar muskelstyringen. Detta läkemedel kan lindra besvär till följd av benrastlöshet och Parkinson. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Requip?

Requip (aktivt ämne: ropinirol) är en medicin med samma verkan som dopamin – ett kroppseget ämne som blandannat påverkar muskelstyringen. Detta läkemedel kan lindra besvär till följd av benrastlöshet och Parkinson.

Om du vill göra en förfrågan på Requip, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Benrastlöshet innebär att man i benen får en krypande, stickande eller smärtsam känsla när man sitter eller ligger still. Besvären minskar genom rörelse, vilket gör att den drabbade ständigt känner behov av att röra på benen. Benrastlöshet är ingen svår åkomma, men kan medföra sömnlöshet. Requip minskar på besvären och begäret efter att röra på benen, så att den drabbade får bättre sovro. Läkare ordinerar Requip även mot Parkinson, eventuellt i kombination med annan medicin.

Hur använder man Requip?

Den som tar denna medicin mot benrastlöshet behöver ta Requip tidigast tre timmar innan läggdags. Svälj tabletten hel med lite vatten. Inta tabletten med lite föda för att undvika bukbesvär. Läkaren kommer inledningsvis att ordinera en lägre startdosering som sen stegras tills en fortlöpande dosering nåtts. Under upptrappningsfasen fungerar Requip inte ännu till fullo. Rådfråga läkare om inga märkbara resultat uppnåtts efter ett kvartal.

Dosering

Läkemedlet finns i olika styrkor. Riktlinjerna för startdoseringen vid benrastlöshet är:

  • Vuxna: 1 tablett på 0,25 mg om dan. Höj doseringen efter några dar, enligt läkarens instruktioner.

För behandling av Parkinson gäller andra doseringsråd. Denna medicin är olämplig för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte av de biverkningar Requip kan medföra. De oftast förekommande biverkningarna för denna medicin är bland andra:

  • Illamående och kräkning;
  • Yrsel, trötthet;
  • Ökad benrastlöshet.

Den som drabbas svårt av biverkningar bör rådfråga läkare. Likaså vid biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Requip lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot ropinirol eller annat förekommande hjälpämne;
  • Svår lever- eller njuravvikelse.

Den som lider av psykiska besvär, hjärtbesvär eller andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om ifall detta läkemedel är det rätta. Requip har växelverkan med vissa andra mediciner. Upplys därför alltid läkaren om eventuell annan medicinering.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Detta läkemedel är olämpligt för kvinnor som är gravida eller som ammar. Requips biverkningar kan påverka trafiklämpligheten. Den som drabbas av yrsel eller sömnighet bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol han frammana eller förstärka biverkningar. Ta det försiktigt med starkdrycksintaget.