Rizatriptan

Rizatriptan används till att behandla migrän, en funktionsnedsättande åkomma som karakteriseras av svår och långvarig pulserande huvudvärk, ofta kombinerad med illamående och ljus- och ljudkänslighet. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Rizatriptan?  

Rizatriptan används till att behandla migrän, en funktionsnedsättande åkomma som karakteriseras av svår och långvarig pulserande huvudvärk, ofta kombinerad med illamående och ljus- och ljudkänslighet. Rizatriptan tillhör en läkemedelsgrupp som kallas selektiva serotonin receptor- agonister (SSRA). De fungerar genom att tillfälligt göra hjärnas blodkärl trängre, döva känsligheten hos signalsubstansen, och hindra smärtsignaler från att nå hjärnan. De hämmar även produktionen av vissa substanser som orsakar smärtan. 

För många människor är Rizatriptan är en effektiv behandling vid migrän, om det tas vid första känningarna. Emellertid förebygger, minskar eller botar inte Rizatriptan migränanfall. 

Hur ska Rizatriptan användas?  

Rizatriptan ska sväljas med ett glas vatten, så fort som symtomen börjar. Däremot ska du inte ta det om du först upplever en aura - ett tecken på att en migrän är på gång - för då kanske det inte verkar. Rizatriptan fungerar bäst när det tas på tom mage, men du kan även ta det efter att du ätit, fast det då tar längre tid att verka.  

Dosering  

Till att börja med ska du ta en 5 mg eller 10 mg tablett. Om symtomen blir bättre efter ett par timmar, men migränsymtomen kvarstår, kan du ta en andra tablett. Däremot ska du inte ta en andra tablett om du inte märker någon förbättring, utan att först ha talat med en läkare.  

Rizatriptan är inte lett äkemedel som går att köpa utan recept, och det är väldigt viktigt att följa läkarens råd innan du påbörjar behandlingen. Din läkare kommer att tala om för dig hur många Rizatriptan tabletter som du med säkerhet kan ta under en 24-timmars period. Den maximala dosen är 30 mg på 24 timmar. Överskrid inte den mängden.  

Barn kan förskrivas Rizatriptan för barn, såvida de väger över 40 kg. Din läkare beräknar rätt dos för ditt barn.  

Finna det några biverkningar?  

Rizatriptan kan orsaka ett flertal biverkningar. Dessa inkluderar:  

 • Illamående;  
 • Kramper eller muskelsmärta; 
 • Yrsel; 
 • Skakningar; 
 • Hjärtklappning; 
 • Dåsighet/trötthet; 
 • Torr mun; 
 • Diarré. 

Allvarliga och sällsynta biverkningar av Rizatriptan inkluderar:  

 • Långsam hjärtrytm; 
 • Slaganfall; 
 • Allergiska reaktioner; 
 • Synrubbningar. 

Om du erfar någon av ovanstående efter att ha tagit Rizatriptan, sök omedelbart läkarhjälp.  

Rizatriptan är inte lämpat för dagligt bruk, och du ska inte det inom 24 timmar efter att ha tagit ett annat preparat mot huvudvärk.  

När är det inte säkert at ta Rizatriptan?  

Rizatriptan är inte ett säkert läkemedel för alla. Du ska inte ta Rizatriptan om du är allergisk mot någon av ingredienserna, eller om du till exempel har:  

 • Högt blodtryck; 
 • Kranskärlproblem; 
 • Cirkulationsstörningar. 

Du ska berätta för din läkare om du har:  

 • Använt en MAO-hämmare inom de senaste två veckorna; 
 • Någon av riskerna förknippade med kranskärlssjukdom (övervikt, rökning, diabetes, familjehistoria, klimakterium ...); 
 • Ett mediciniskt tillstånd för vilket du får Propanolol; 
 • Lever- eller njursjukdom. 

Berätta alltid vilka läkemedel du för närvarande tar för din förskrivande läkare.  

Graviditet/ Amning/ Körförmåga/ Alkoholkonsumtion?  

Det är okänt om Rizatriptan kan skada ett växande foster, så berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid, eller om du ammar.  

Rizatriptan gör din respons och reaktionstid långsammare, så kör inte bil förrän alla dina symtom har försvunnit.  

Drick inte alkohol medan du tar Rizatriptan, eftersom det kan förvärra symtomen.