Rosiced

Rosiced

Rosiced är en kräm med det verksamma ämnet metronidazol. Denna medicin dödar bakterier som finns på huden. Krämen minskar inflammationsreaktioner och gör huden lugn och slät igen. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Rosiced?

Rosiced är en kräm med det verksamma ämnet metronidazol. Denna medicin dödar bakterier som finns på huden. Krämen minskar inflammationsreaktioner och gör huden lugn och slät igen. 

För vad används medicinen?

Läkare använder Rosiced huvudsakligen för behandling av rosacea, en hudåkomma som kännetecknas av högröda fläckar i ansiktet, framförallt på kinder, näsa och panna. Det är också ofta tal om finnar, bulor, synliga blodkärl och en svidande känsla. Rosiced kan undertrycka symptomen av rosacea. Krämens inflammationshämmande egenskaper svarar för att huden blir mindre fläckig och att orenheterna försvinner. Detta läkemedel används ibland också vid andra hudinfektioner.

Hur använder du Rosiced?

Lägg på krämen på en rengjord hud. Behandla bara de angripna ställena och smörj in dessa med ett tunt lager kräm. Tvätta efter användning dina händer och se till att krämen inte kommer i ögonen eller andra slemhinnor. Händer detta ändå, skölj då av krämen med mycket vatten. Vid behandling av rosacea måste du använda krämen en längre tid. Märker du efter några månader inte någon förbättring, ta då kontakt med läkaren.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Rosiced som följer:

  • Vuxna: smörj in den angripna huden med ett tunt lager kräm två gånger om dagen.

Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln. Rosiced är inte lämpligt att användas på barn.

Biverkningar

Rosiced kräm kan ibland förorsaka biverkningar, såsom:

  • Klåda och andra former av hudirritation (svidande känsla, torr, röd hud) på de ställen där produkten har lagts på. Om du har mycket besvär av detta, kan du lägga på krämen mindre ofta en tid, tills besvären har minskat;
  • Överkänslighet i huden för uv-strålning. Detta märks av hudutslag eller bränd hud. Undvik skarpt solljus och använd inte solarium. Använd en solkräm om du går ut i soligt väder.

Har du mycket besvär av biverkningarna, rådfråga då läkaren. I bipacksedeln finner du mer information om de eventuella biverkningarna av Rosiced.

När får du inte använda detta läkemedel?

Rosiced är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte denna kräm om du:

  • Är överkänslig för metronidazol eller ett av de använda hjälpämnena (se bipacksedeln);
  • Har en allvarlig leveråkomma.

Överlägg med läkaren om användningen av krämen om du lider av hälsoproblem. Uppge vid din beställning vilka andra mediciner du eventuellt använder.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Rosiced eller uteslutande efter samråd med läkaren om du är gravid eller ammar. Detta läkemedel påverkar inte din reaktionsförmåga. Du kan köra bil som vanligt. För denna medicin finns inga varningar beträffande konsumtion av alkohol.