Salbulin kan för närvarande inte skrivas ut via onlinekonsultation. Det är möjligt att beställa en onlinekonsultation för astma.

Salbulin

Salbulin

Salbulin är en inandningsmedicin med salbutamol som grund. Denna medicin är en luftvägsvidgare: den avslappnar luftvägsmusklerna så att det går lättare att andas. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Vad är Salbulin?

Salbulin är en inandningsmedicin med salbutamol som grund. Denna medicin är en luftvägsvidgare: den avslappnar luftvägsmusklerna så att det går lättare att andas.

Om du vill göra en förfrågan på Salbulin, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Salbulin tas för att behandla eller förebygga lungbesvär såsom andnöd, hosta och tappad anda. Läkare ordinerar medicinen vid astma, en åkomma som innebär att luftvägarna reagerar allergiskt på vissa stimuli – exempelvis cigarettrök, husdjur eller kroppsrörelse. Salbulin ordineras även vid KOL (Kronisk obstruktiv lungsjuka).

Hur använder man Salbulin?

Denna inandningsmedicin är ett puder som tas med hjälp av en Novolizer-inhalator.

Såhär går det till:

 • Ta av inhalatorns skyddshatt;
 • Placera en inandningspulverbehållare i inhalatorn så som beskrivet i bipacksedeln (gäller endast om en ny behållare tas i bruk);
 • Andas ut (inte i inhalatorn);
 • Sätt läpparna runt munstycket och tryck på doseringsknappen;
 • Ta ett djupt andetag (det klickar till vid tillräcklig inandning);
 • Håll andan under några sekunder och andas därpå ut genom näsan.

Upprepa de tre sista stegen om fler puffar behöver tas. Sätt tillbaks skyddshatten på inhalatorn efteråt. Räknaren visar hur många puderdoser som återstår i behållaren. Läs mer om hur Salbulin tas i bipacksedeln.

Dosering

Sabulin finns tillgängligt i nybörjarsatser (Novolizer-inhalator med inandningspuder) och påfyllningssatser (inandningspuder). De gängse doseringsriktlinjerna är: 

Behandling av besvär: 

 • Vuxna och barn äldre än 12: 1 till 2 inandningar om gången, upprepas eventuellt efter minst fyra timmar. Maximidoseringen per dag är 8 inandningar.
 • Barn mellan 6 och 12 år: 1 till 2 inandningar om gången, upprepas eventuellt efter minst fyra timmar. Maximidoseringen per dag är 4 inandningar.

Förebyggande av besvär:

 • Vuxna och barn äldre än 12: 2 inandningar 10 till 15 minuter innan idrottande eller utsättande för allergener.
 • Barn på mellan 6 och 12 år: 1 inandning 10 till 15 minuter innan idrottande eller utsättande för allergener.

Salbulin är olämpligt för barn yngre än 6 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Salbulin kan ibland medföra biverkningar såsom:

 • Hjärtklappning;
 • Huvudvärk;
 • Skakiga händer;
 • Hyperaktivitet (hos barn).

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare. I bipacksedeln finns vidare information i ämnet.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Salbulin lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin:

 • Vid överkänslighet mot salbutamol eller annat förekommande hjälpämne.

Den som lider av hälsoproblem eller tar andra mediciner bör rådfråga läkare om att ta Salbulin.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör endast ta Salbulin om läkare ordinerat detta. Den som blir yr av Salbulin eller drabbas av andra besvär som sänker reaktionsförmågan bör inte bege sig ut i trafiken sålänge besvären kvarstår. Det finns inga anmärkningar gällande alkoholintag.