Salmeterol

Salmeterol

Salmeterol minskar andningsproblem vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Medlet hindrar andnödsattacker och astmaanfall. Det verkar för att musklerna runt luftvägarna ska slappna av och därigenom vidgas luftvägarna. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Salmeterol?


Salmeterol minskar andningsproblem vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Medlet hindrar andnödsattacker och astmaanfall. Det verkar för att musklerna runt luftvägarna ska slappna av och därigenom vidgas luftvägarna. Detta ger mer luft. Salmeterol tillhör långtidsverkande luftvägsvidgare (luftrörsvidgare). Inom 10 till 20 minuter börjar de verka och verkan håller i genomsnitt i sig i 12 timmar.

 

 

Salmeterol Användning


Det är viktigt att du inhalerar på rätt sätt så att Salmeterol kan verka bra i luftvägarna. Skaka inhalatorn innan användning och andas ut lugnt. Placera sedan inhalatorn mellan dina läppar och andas in djupt och jämnt. Håll andan lite och andas sedan ut försiktigt. Skölj munnen väl efter användning för att avlägsna eventuella kvarvarande rester. I Salmeterols bipacksedel kan du läsa mer om användningen.

 

 

 

 

Dosering


Vanlig dos är 1 inhalation två gånger dagligen. Dela upp detta över dagen, t.ex. morgon och kväll. Efter 1 till 2 veckor märker du att andnödsattackerna har minskat eftersom tillståndet i lungorna har förbättrats. Detta medel kan du använda långvarigt mot andnöd. Låt dig regelmatigt undersökas av en doktor för att hålla din astma under uppsikt. Kanske måste dosen justeras.

 

 

 

 

Salmeterol Biverkningar


Det är möjligt att Salmeterol kan orsaka biverkningar. Tänk då på exempel som darrande händer, hosta, huvudvärk eller hjärtklappning. Andra möjliga biverkningar är muskelsmärta och ledvärk. Det är inte så att alla automatiskt får problem med dessa biverkningar. Den ene personen upplever mer problem än den andre. Håller Salmeterols biverkningar i sig länge eller litar du inte på det? Ta då kontakt med din läkare. Du hittar en komplett översikt över biverkningarna i Salmeterols bipacksedel.

OBS:
Användning för barn yngre än 4 år rekommenderas inte. Är du gravid eller ammar? Rådfråga då läkaren om du får använda Salmeterol.