Tanase Groot

  Dr. P.C. Tanase

  Namn: Dr. P.C. Tanase
  Befattning: Allmänläkare
  Registrerad vid RMC (Rumänska Medicinska Rådet): 0-472-939-8
  Specialämne: Hematologi

  Mitt namn är doktor Paul Cristian Tanase och efter min examen vid Victor Babes Universitet för medicin och farmakologi 2005 har jag arbetat som läkare i primärvården. Dessutom undervisade jag i ämnet hematologi på universitetet i Timisoara.

  Förutom mitt arbete som läkare har jag en masterexamen i administration och affärsutveckling vid West Universitetet i Timisoara. Jag har även tagit en masterexamen i palliativ vård vid universitetet i Transilvania Brașov.

  Sedan 2017 har jag varit verksam som hematolog, specialiserad i MDS, även kallat melodysplastiskt syndrom. MDS är ett samlingsnamn för benmärgssjukdomar varvid produktionen av blodceller är kraftigt rubbad.

  Patienten är mitt ansvar i vilkens intresse jag lägger all min energi och professionalism varje dag.

  Tillbaka till toppen