Seebri Breezhaler

Seebri Breezhaler

Seebri Breezhaler är en inandningsmedicin (ett puder), även kallat en 'puff'. Det aktiva ämnet glykopyrron lindrar besvär såsom andnöd, hosta, tappad andning och pipande andetag. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Seebri Breezhaler 44 mcg inhalationspulver 30 kaps.

Vad är Seebri Breezhaler?

Seebri Breezhaler är en inandningsmedicin (ett puder), även kallat en 'puff'. Det aktiva ämnet glykopyrron lindrar besvär såsom andnöd, hosta, tappad andning och pipande andetag. 

Om du vill göra en förfrågan på Seebri Breezhaler, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Seebri Breezhaler vid KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), som åsamkas av skadade lungor. Symptom på KOL är blandannat andnöd, hosta, pipande andetag och tappad anda. Seebri Breezhaler upphäver kramper i luftvägsmusklerna och gör det lättare att kunna andas. Seebri Breezhaler verkar inom en kvart och effekten varar ungefär ett dygn.

Hur använder man Seebri Breezhaler?

Seebri Breezhaler är ämnad som en underhållsmedicin och måste därför tas dagligen, även när man inte lider av några besvär. Inandas medicinen vid en fast tidspunkt med inhalatorn som finns i förpackningen. Såhär inandas detta läkemedel:

 • Ta ut 1 kapsel ur förpackningen. Tryck inte ut den genom folien, utan dra ut den försiktigt.
 • Stoppa in kapseln i inhalatorn så som beskrivet i bipacksedeln;
 • Håll inhalatorn upprätt (munstycket uppåt) och tryck på knapparna på inhalatorns sidor för att få kapseln på plats;
 • Andas in jämte munstycket;
 • Ta en djupt andetag genom inhalatorns munstycke;
 • Håll andan minst 10 sekunder (helst längre) efter inandningen och andas därefter lugnt ut;
 • Kolla ifall nåt puder efterlämnats. Andas isåfall även in detta.

I bipacksedeln finns en översikt av alla steg för hur denna medicin tas. Använd den bifogade inhalatorn under högst trettio dar. Använd den bifogade, nya inhalatorn när det är dags att påbörja en ny förpackning.

Dosering

Ordinerar läkare inget annat är den gängse doseringen för Seebri Breezhaler:

 • Vuxna: inandas 1 kapsels innehåll en gång om dan med hjälp av medföljande Breezhaler-inhalator.

Denna medicin är olämplig för dem som är yngre än 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland kan denna medicin medföra biverkningar, såsom:

 • Muntorrhet;
 • Sömnstörningar;
 • förkylningssymptom;
 • Magknip, diarré;
 • Hjärtklappning;
 • Huvudvärk och urinvägsinfektion hos äldre.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare, särskilt om det gäller svåra biverkningar (se bipacksedeln).

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Seebri Breezhaler lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin:

 • Vid överkänslighet mot glykopyrron eller annat förekommande hjälpämne.

Den som lider av glaukom, har kissvårigheter eller njurproblem måste ta det extra försiktigt med denna medicin. Den som tar andra mediciner bör rådfråga läkare om ifall dessa kan kombineras med Seebri Breezhaler. Läs om kontraindikationer och andra anmärkningar i bipacksedeln för vidare information.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör använda Seebri Breezhaler endast om läkare ordinerat detta. Seebri Breezhaler påverkar inte trafiklämpligheten och har ingen växelverkan med alkohol.