Säkerhet, privatliv och diskretion


Skydd för personliga uppgifter


Dokteronline.com gör allt för att förverkliga ett optimalt beskydd av din information. För skydd av dina personliga uppgifter hanterar Dokteronline.com en policy för skydd av privatlivet.

Privatliv, säkerhet, diskretion och fullständig kundtillfredsställelse är nyckelbegrepp, som Dokteronline.com tackar sitt existensberättigande för. Den information som du lämnar oss är strängt förtrolig och skyddas av den Allmänna Dataskyddsförordningen och de lagstadgade reglerna för läkare-patient relationer. För att skicka uppgifter via Internet använder vi en renommerad teknologi, SSL 2048-bit krypterings-teknologi med kod. Vi förfogar därmed över de rätta teknikerna för att skydda dina uppgifter. Du finner på hemsidan för Dokteronline.com ett säkerhetscertifikat.

Alla uppgifter som du lämnar används uteslutande för att förse dig optimalt med information och över våra tjänster. Vi utlämnar inte dina personliga uppgifter till tredje man utan ditt tillstånd med undantag av läkare och apotek som vi har tillgång till, så att vi på bästa sätt kan utföra ditt uppdrag. För att vi ska kunna avgöra om behandlingen är lämplig för dig, tillfrågas du om din medicinska information under läkarkonsultationen. Denna information används bara av läkaren och bara om det är nödvändigt också av apotekaren. Eventuell kommunikation mellan dig och läkaren sker via en krypterad webbsajt-adress för att garantera din säkerhet och ditt privatliv. Ditt namn och din adress är nödvändiga för budfirman för att kunna leverera behandlingen till dig.

Diskret arbetssätt

Diskretion värderas högt. Du kan vara säker på ett diskret arbetssätt i process och kommunikation. Du kan kommunicera på ett diskret sätt och i en trygg omgivning med läkarna. På paketet som skickas från apoteket står bara namnet på apoteket och på kontoutdraget står av privatskyddsskäl bara "Dokteronline.com" med ett ordernummer.

Pålitliga läkare och apotek

Dokteronline.com har tillgång till registrerade legitimerade läkare och apotek, som bara levererar de äkta(märkes)medicinerna från de officiella och renommerade tillverkarna.

Läkare

Dokteronline.com har tillgång till 11 kvalificerade läkare vilkas bakgrund har kontrollerats ingående. Dessutom övervakar vi ordinationsbeteendet.

De läkare som Dokteronline.com har tillgång till, har undergått en ingående kontroll av Dokteronline.com på kvalifikationer, diplom, registreringar och dylikt. Dessa läkare kan och får på basis av online konsultation föreskriva medicinering. Det krävs inte en existerande behandlingsrelation mellan läkare och patient, inte i Sverige och inte i de andra EU-länderna där de beträffande läkarna är etablerade. Du ska uppge hela din medicinska historia via läkarkonsultationen online. Detta är alltid ett eget ansvar, precis som du ska vara ärlig mot din egen husläkare om besvär och medicinsk historia.

Den behandlande läkarens namn kan du alltid återfinna i bekräftelsemejlet som du mottar efter att läkaren har bedömt din förfrågan. I detta mejl finner du också den behandlande läkarens registreringsnummer, liksom en digital länk till den reglerande instansen i det EU-land där denna läkare är verksam. Med denna information kan du enkelt verifiera hans eller hennes registrering online.

Apotek

De apotek som Dokteronline.com har tillgång till är apotek som fullständigt uppfyller alla regler som gäller i landet av etablering. De förfogar över den officiella EU-kontrollstämpeln för internet-apotek. Dessutom har vi kontrollerat dessa apotek på kvalitet, professionalitet, tillstånd och diplom. Varje apotek står under uppsikt av den ifrågavarande kontrollerande instansen i landet av etablering.

Kontroll

Förutom Dokteronline.com håller de ansvariga instanserna och myndigheterna i varje land uppsikt över de läkare och apotek som vi har tillgång till. Tillstånd och diplom har kontrollerats, vi besöker själva läkarna och apoteken och ber att få en referens. Dessutom håller ett oberoende medicinskt råd uppsikt över de (medicinska) processerna runtom webbsajten.

Äkta mediciner och recept

De mediciner som säljs och levereras av de registrerade, oberoende apoteken kommer från de originella tillverkarna av detta medel. Det händer ibland att ett apotek har medicinen i en storförpackning på lager och skickar den beställda mängden i en alternativ förpackning. Apoteken har stränga kontroller på förfalskade mediciner och de kan på så sätt alltid garantera bästa kvalitet. Skulle du ha betänkligheter, ta då kontakt med kundtjänsten eller tillverkaren. Tillverkaren kan via streckkoden få reda på om medicinen är äkta. Ta hänsyn till att det ibland händer att medicinerna har en utländsk förpackning. Det betyder emellertid inte att något är på tok.

Den europeiska riktlinjen Cross-Border Healthcare sköter om harmoniseringen av recept. Ömsesidigt erkännande av recept är förpliktigat sedan år 2013. Detta betyder att varje recept – och således även online recept – av apoteken i varje EU-land måste erkännas om detta har lämnats av en EU-läkare i överensstämmelse med reglerna i det land där läkaren är etablerad.

Hur är Dokteronline.com juridiskt organiserat?

Dokteronline.com är en informativ webbsajt och dessutom en onlinetjänst för konsumenter. På webbsajten lämnas information i allehanda hälsofrågor och den möjliga behandlingen av dem. Dokteronline.com erbjuder själv inte några produkter, men sköter om att du säkert, snabbt och diskret kan få äkta produkter från kontrollerade och oberoende apotek. Nämnda produkter erbjuds inte genom oss, men vi ger dig möjligheten att beställa produkter på apoteken och/eller få en konsultation hos en läkare (eventuellt i kombination med en preferensbehandling). De nämnda priserna är kostnaderna för de produkter som levereras av de oberoende registrerade EU-apoteken och eventuellt en läkarkonsultation.

Ifall du ger Dokteronline.com i uppdrag att i ditt namn och för din räkning och risk beställa en produkt på ett apotek (resultat eller ej av en konsultation), söker Dokteronline.com ett lämpligt apotek. Härvid tittar man bl.a. på om produkten är tillgänglig, avståndet till kunden och priset på produkten. Vi samarbetar inte med apoteken och vi är inte bundna till vissa apotek. Vid varje uppdrag från en kund har Dokteronline.com friheten att välja apotek. Vi får ingen kommission från apoteken. Omvänt fungerar det på samma sätt: apoteken är fria i sitt val att acceptera kunder från Dokteronline.com och de får inte heller någon kommission från Dokteronline.com. Vi erbjuder inte heller några produkter, utan en tjänst (kommunikation) som innebär att vi i kundens namn och för dennes räkning och risk omber apoteken att sälja och leverera vissa produkter till dessa kunder. Priserna för apotekens produkter är för det mesta redan kända hos Dokteronline.com och det sker inte någon förhandling med kunder eller apotek. Priset för produkter från apoteken, inklusive portokostnader, är inbegripna i priset för tjänsterna såsom står upptaget på webbsajten. Det är alltså inte fråga om någon förmedling av mediciner.

Ifall du ger Dokteronline.com i uppdrag att ordna en konsultation för dig, söker Dokteronline.com en lämplig läkare, t.ex. på basis av tillgänglighet. Vi samarbetar inte med läkare och vi är inte bundna till vissa läkare. Vid varje uppdrag från en kund har Dokteronline.com friheten att välja en läkare. Vi mottar inte någon kommission från läkare. Omvänt fungerar det på samma sätt: läkare är fria i valet att ge en konsultation till kunder från Dokteronline.com och de får inte heller någon kommission från Dokteronline.com. Läkaren erhåller en normal ersättning från Dokteronline.com för en konsultation, och denna ersättning är inbegripen i priset för tjänsterna som nämns på webbsajten. Den önskade preferensbehandlingen framförs visserligen för kundens räkning genom Dokteronline.com till en läkare, men vi har inget inflytande på konsultationen, bedömningen av den medicinska frågelistan och/eller bedömningen av preferensbehandlingen av en läkare. Den behandlande läkaren är helt oberoende och påverkas inte på något sätt av Dokteronline.com att föreskriva vissa mediciner.

Besparingar

De totala kostnaderna för ett uppdrag består av kostnaderna för den till dig av apoteket levererade preferensbehandlingen, konsultationskostnader som läkaren lägger på, en service avgift – ifall av tillämpning – portokostnader och moms. Skulle du välja flera förpackningar för din preferensbehandling, då förfaller en del av service avgiften som Dokteronline.com har debiterat dig. En dylik besparing beträffar uttryckligen inte någon rabatt på den valda produkten, utan en besparing på service avgiften.

Eftervård

Den behandlande läkarens namn kan alltid återfinnas i bekräftelsemejlet, som du mottar efter att en läkare har bedömt den medicinska frågelistan. I detta mejl står också den behandlande läkarens officiella registreringsnummer, liksom även en digital länk till den reglerande instansen i det EU-land där denna läkare är verksam. Med denna information kan hans eller hennes registrering lätt verifieras online. Du får även per mejl en länk för eftervård. Via denna länk kan du komma i direkt kontakt med den läkare som har föreskrivit din medicinering och ställa alla frågor som du har. I de flesta fall ger detta mer än tillräcklig eftervård. Läkarna får själva avgöra om det i individuella fall behövs mer eller annan typ av kontakt eller eftervård för dig per mejl, eller att du ska hänvisas till din egen husläkare.