Directly go to the content
Sildenafil Hennig

Sildenafil Hennig

Det aktiva ämnet i Sildenafil Hennig är sildenafil, en medicin tillhörande dom såkallade fosfodiesteras-typ 5-hämmarna. Detta läkemedel gör så att blodet lättare når ut i penis och återställer därmed erektionsförmågan. Vid sexuell retning kan därmed erektion lättare uppstå och vara längre.

Vad är Sildenafil Hennig?

Det aktiva ämnet i Sildenafil Hennig är sildenafil, en medicin tillhörande dom såkallade fosfodiesteras-typ 5-hämmarna. Detta läkemedel gör så att blodet lättare når ut i penis och återställer därmed erektionsförmågan. Vid sexuell retning kan därmed erektion lättare uppstå och vara längre.

För vad används medicinen?

Sildenafil Hennig ordineras vid erektil dysfunktion, även kallat impotens. Oftast är det blodtillförselsproblem i penis som orsakar impotensen, då svällkropparna inte fylls tillräckligt med blod och ingen erektion uppstår eller varar tillräckligt länge. Sildenafil Hennig förbättrar blodtillförseln så att penis åter kan styvna, vilket gör att sexuella aktiviteter åter blir möjliga.

Hur använder du Sildenafil Hennig?

Sildenafil Hennig behöver tas ungefär en timma innan könsumgänge idkas. Medicinen kan tas innan, under eller efter måltid. Dock fördröjer full mage verkan. Ta inte Sildenafil Hennig om du inte har erektionsproblem eller om du tar vissa mediciner (se bipacksedeln). Denna medicin är olämplig för kvinnor.

Dosering

Sildenafil Hennig finns i olika styrkor. Läkare vet vilken styrka som är lämpligast för dej. Ordinerar läkare inget annat är den vanligaste doseringen:

  • Vuxna män på över 18 år: 50 mg en gång om dagen, runt en timma innan älskog.\

Läs alltid igenom bipacksedeln i förväg, och avvik aldrig från ordinerad dosering.

Biverkningar

Sildenafil Hennig kan medföra biverkningar, även om det är ovanligt. Dom vanligast förekommande biverkningarna för detta läkemedel är:

  • Huvudvärk;
  • Rodnad;
  • Synstörningar (suddig syn, avvikande färger, ljuskänslighet);
  • Yrsel;
  • Nästäppa.

Vänd dej till läkare ifall erektionen varar längre än fyra timmar. I bipacksedeln kan du läsa om övriga biverkningar, kontraindikationer och andra anmärkningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Sildenafil Hennig är olämpligt för kvinnor.

Detta läkemedel kan medföra suddig syn och yrsel. Bege dej inte ut i trafiken om du drabbas av detta.

Alkohol har negativ inverkan på erektionsförmågan. Begränsa eller avstå därför från alkoholintag medan du tar Sildenafil Hennig, så att medicinen fungerar som bäst.