Sildenafil

Sildenafil bipacksedel

I denna informations dossier finner du allmän information om Sildenafil. Vi råder dig att före användning av detta erektionsmedel också uppmärksamt läsa igenom Sildenafil bipacksedel. Skulle du ännu ha några frågor, ta då kontakt med en läkare eller apotekare.

Vad är Sildenafiloch för vad används den?

Sildenafil är ett erektionsmedel. Det verksamma ämnet (sildenafil) hämmar effekten av enzymet fosfodiesteras. Detta enzym stör erektionsförmågan i penisen: det hindrar att svällkropparna inte kan fyllas ordentligt med blod, så att penisen förblir slapp. Sildenafil förbättrar genomblödningen i penisen. Blodkärlen reagerar på så sätt bra på sexuell stimulans, så att en normal erektion kan uppstå igen. Effekten av Sildenafil varar ungefär fyra till fem timmar. Du får dock bara en erektion om du är upphetsad.

Vad du bör veta innan du använder Sildenafil

Du bör ta hänsyn till ett antal saker om du vill börja använda detta läkemedel:

  • Inta inte detta läkemedel om du är överkänslig för sildenafil eller en av de andra beståndsdelarna i denna medicin;
  • Använd inte detta läkemedel om du lider av någon viss åkomma i hjärta, lever eller ögon, eller om du använder mediciner som innehåller nitrater eller som avger kvävemonoxid (se bipacksedel);
  • Detta läkemedel har en växelverkan med andra mediciner som t.ex. vissa antibiotika och medicinering mot aids (se Sildenafil bipacksedel);
  • Drick inte alkohol om du använder Sildenafil: (stark) sprit har ett negativt inflytande på erektionsförmågan.

Hur använder du Sildenafil?

Sildenafil kan fås i olika styrkor (25 mg, 50 mg och 100 mg). Läkaren vet vilken styrka som är lämpligast för ditt erektionsproblem. Svälj Sildenafil ungefär en timme innan du vill vara sexuellt aktiv. Du kan inta tabletten utan att tugga på den med ett glas vatten. Gör detta helst på fastande mage. Medicinen verkar då efter ungefär en halv timme till en timme. Tar du tabletten efter måltiden, då kan det dröja lite längre innan du märker effekten. Använd inte detta erektionsmedel oftare än en gång om dagen och maximalt tre gånger i veckan.

Möjliga biverkningar

Användare av Sildenafil kan ibland få besvär av några biverkningar, som t.ex.:

  • Huvudvärk;
  • Rodnad;
  • Yrsel;
  • Mag- och tarmbesvär;
  • Suddig syn, överkänslighet för ljus och andra ögonbesvär.

De flesta biverkningarna är milda och försvinner efter någon tid. Läs igenom Sildenafil bipacksedel för en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna. I informations dossiern ‘Sildenafil Erfarenheter’ kan du läsa hur andra kunder bedömde detta läkemedel.

Hur bevarar du Sildenafil?

Håll dessa erektionspiller utom räckhåll för barn. Bevara Sildenafil i den originella förpackningen vid rumstemperatur. Använd inte denna medicin efter att bästföredatumet passerat (se förpackning).

Kompletterande information

Sildenafil innehåller det effektiva ämnet med samma namn sildenafil. I Sildenafil bipacksedel finner du en översikt över de övriga beståndsdelarna. Här står också information om tillverkaren och licensinnehavaren av denna produkt.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Sildenafil 25 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

625,08 SEK

Sildenafil 25 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

950,29 SEK

Sildenafil 25 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.153,02 SEK

Sildenafil 25 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.253,33 SEK

Sildenafil 25 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.382,15 SEK

Sildenafil 25 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.512,02 SEK

Sildenafil 25 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.543,70 SEK

Sildenafil 25 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.575,37 SEK

Sildenafil 50 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

632,47 SEK

Sildenafil 50 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

973,52 SEK

Sildenafil 50 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.298,73 SEK

Sildenafil 50 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.702,08 SEK

Sildenafil 50 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.902,70 SEK

Sildenafil 50 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.159,27 SEK

Sildenafil 50 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.416,91 SEK

Sildenafil 50 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.476,04 SEK

Sildenafil 50 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.218,24 SEK

Sildenafil 50 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.960,44 SEK

Sildenafil 100 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

807,75 SEK

Sildenafil 100 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.226,93 SEK

Sildenafil 100 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.480,34 SEK

Sildenafil 100 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.876,30 SEK

Sildenafil 100 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.282,81 SEK

Sildenafil 100 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.684,05 SEK

Sildenafil 100 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.196,15 SEK

Sildenafil 100 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.708,25 SEK

Sildenafil 100 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.821,23 SEK

Sildenafil 100 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

7.192,65 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.