Sildenafil

Sildenafil, den generiska versionen av Viagra, och kan potentiellt orsaka biverkningar. Detta är inte ovanligt, precis som så många andra mediciner, kan Slidenafil orsaka biverkningar. Men detta varierar från person till person. Vissa människor är mer känsliga för ämnen som Sildenafil, så de upplever fler symtom. Ofta försvinner dessa symtom med tiden.

Vanliga biverkningar:

  • rodnad;
  • huvudvärk;
  • diarré;
  • muskelsmärta. 

Ovanliga biverkningar:

  • yrsel;
  • ögonproblem;
  • muntorrhet;
  • täppt näsa.

Ger generiska alternativ mer biverkningar?

Sildenafil är ett generiskt alternativ till potensmedlet Viagra. Den innehåller samma aktiva substans, i samma koncentration. Generiska potenspiller innehåller andra tillsatser än läkemedlet från den officiella tillverkaren och vilket kan medföra fler biverkningar. Människor som är känsliga för hjälpämnena i de generiska potensmedlen kan ha fler biverkningar. Hjälpämnena är alltid listade i broschyren Sildenafil. Håll alltid ett öga på hur du svarar på läkemedlet. Sildenafil biverkningar går ofta bort efter en viss tid och är ofta lindriga. Men om du känner oro, kontakta en läkare omedelbart.

Faktorer som ökar risken för biverkningar

Det är viktigt att du använder rätt dos. En alltför hög dos ökar risken för biverkningar. I samråd med en läkare, kan dosen reduceras, och detta kan minska nivån av biverkningar. Svälj inte fler tabletter än det som ordinerats. Du kan uppleva ökade symtom av biverkningar. Var därför noga med att hålla dig till instruktionerna från läkaren och använda Sildenafil korrekt.

Kontakta läkaren

Oftast reagerar människor olika på vissa läkemedel. Om du får biverkningar eller om du får symtom som inte nämns här, kontakta läkaren omedelbart. Om du får en allergisk reaktion, sluta ta Sildenafil och kontakta läkaren. Förmodligen finns det ämnen som du inte tål. Svullnad i ansikte, läppar, svalg eller ögat eller andningssvårigheter är symptom som kan tyda på en allergisk reaktion. När du använder andra läkemedel, bör du rapportera det till en läkare. Sildenafil kan eventuellt interagera stärka kombination med andra läkemedel och biverkningar. Nitrater, bör du inte använda Sildenafil. Det kan orsaka en farlig blodtrycksfall.

Använd inte olagliga droger

På Internet cirkulerar många illegala droger. Dessa kan innehålla farliga ämnen som kan orsaka allvarliga biverkningar. Det finns ingen kontroll över dessa resurser, så att de kan utgöra en risk för hälsan. Därför rekommenderas det att inte använda olagliga potensmedel.

Dokteronline.com är en online läkartjänst som är aktiva sedan år 2003 och vi utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt. Vi kan sätta dig i kontakt med en legitimerad läkare online och då du kan göra en förfrågan på Xylocain. Om läkaren godkänner din förfrågan skickar hen ett recept till ett apotek som sedan fraktar medicinen till dig.

Enkelt, smidigt och diskret.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

 

Relaterade artiklar