Sildenafil

Sildenafil citrat

Sildenafil citrat är ett läkemedel som utvecklades av brittiska forskare. Det behövde användas för att behandla kärlkramp (angina pectoris). Under kliniska tester av detta medel visade det sig att det hade en märklig bieffekt: en positiv effekt på erektionen. Efter ytterligare tester och utveckling kom Sildenafil citrat ut på marknaden år 1998, som ett läkemedel för impotens. Producenten Pfizer gav medlet varumärkesnamnet Viagra.

Effekten av Sildenafil citrat

Sildenafil citrat har en specifik effekt på ett enzym som är involverat i den erektila funktionen. Vid sexuell stimulering frigörs substansen cGMP. Detta verkar för ett extra blodflöde till penis. Genom detta sväller denna och en erektion uppstår. Eftersom erektionen även måste avta, finns enzymet PDE-5. Detta enzym bryter ned cGMP, så att blodflödet till och in i penis blir normalt igen. Sildenafil citrat fungerar specifikt på enzymet PDE-5. Det blockerar delvis effekten av detta, vilket gör att mer blod strömmar in i penis. Sildenafil är därför i många fall ett effektivt läkemedel för impotens. Den vanligaste orsaken till impotens är nämligen ett minskat blodflöde till penis.

Biverkningar

Liksom med alla läkemedel kan användningen av Sildenafil citrat orsaka biverkningar. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk och rodnad. Ögonproblem, yrsel och muntorrhet är sällsynta. Biverkningarna förekommer oftast vid den första användningen. Normalt går de snabbt över igen. I bipacksedeln för medlet hittar du den kompletta listan över möjliga biverkningar. Sildenafil citrat får inte användas av personer som nyligen har haft en stroke eller hjärtinfarkt.

Se upp för förfalskade mediciner

Sildenafil citrat är ett läkemedel som ofta imiteras. Många skrupelfria organisationer försöker att utnyttja läkemedlets popularitet. I bl.a. Kina och Indien tillverkas Sildenafil citrat på de konstigaste ställen - allt från i gamla magasin till fuktiga källare. Dessa illegala medel utgör en allvarlig hälsorisk. Lita därför inte utan vidare på mediciner som erbjuds via Internet. Var uppmärksam på språket, se om det finns en kundservice tillgänglig på ditt språk eller läs mer om att identifiera förfalskade läkemedel på Internet.

Alternativ

Sildenafil citrat är inte det enda effektiva läkemedlet för impotens (erektil dysfunktion). Sedan introduktionen av Viagra 1998 har erektionspillren Cialis, Levitra och Cialis Once a Day kommit ut på marknaden. Detta gör att det finns passande och effektiva mediciner tillgängliga för nästan alla män som lider av impotens.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Sildenafil 25 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

606,64 SEK

Sildenafil 25 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

922,26 SEK

Sildenafil 25 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.119,01 SEK

Sildenafil 25 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.216,35 SEK

Sildenafil 25 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.341,37 SEK

Sildenafil 25 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.467,41 SEK

Sildenafil 25 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.498,16 SEK

Sildenafil 25 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.528,90 SEK

Sildenafil 50 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

613,81 SEK

Sildenafil 50 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

944,80 SEK

Sildenafil 50 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.260,42 SEK

Sildenafil 50 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.651,86 SEK

Sildenafil 50 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.846,56 SEK

Sildenafil 50 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.095,57 SEK

Sildenafil 50 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.345,61 SEK

Sildenafil 50 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.402,99 SEK

Sildenafil 50 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.093,80 SEK

Sildenafil 50 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.784,60 SEK

Sildenafil 100 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

783,92 SEK

Sildenafil 100 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.190,74 SEK

Sildenafil 100 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.436,67 SEK

Sildenafil 100 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.820,95 SEK

Sildenafil 100 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.215,47 SEK

Sildenafil 100 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.604,86 SEK

Sildenafil 100 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.101,86 SEK

Sildenafil 100 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.598,85 SEK

Sildenafil 100 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.708,50 SEK

Sildenafil 100 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

6.980,46 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.