Sildenafil

Vad är ett generiskt potenspiller?

Ett generiskt läkemedel är ett läkemedel som knappast skiljer sig från det ursprungliga patenterade läkemedlet. Den innehåller samma aktiva substans, och har samma effekt. När ett läkemedels patent löper ut är det lagligt för generiska läkemedel att introduceras på marknaden. Så är fallet med Viagra. Viagras patent löpte ut den 21 juni 2013, vilket introducerade generiska versioner på marknaden. Dessa generiska läkemedel behandlade också patienter med erektil dysfunktion genom att generera och bibehålla en erektion.

Patent

När man utvecklar ett nytt läkemedel patentskyddar man det. Patenterade läkemedel har en löptid på 20-25 år. Det ger tillverkaren rätt att enbart producera läkemedlet och sälja det på marknaden. Att utveckla nya läkemedel tar en massa pengar och patentskydd förhindrar andra tillverkare till att helt enkelt sälja läkemedlet. Den ursprungliga tillverkaren förlorar en hel del pengar om patentet löper ut.

Tillverkaren Pfizer hade fram till 21 juni 2013 patent för potenspillret Viagra. Då patentet gick ut fick andra tillverkare möjligheten att också tillverka potenspiller som innehåller den aktiva substansen Sildenafil. Dessa pillar är så kallade generiska. Produktionskostnaderna är mycket lägre, eftersom tillverkaren inte investerat i forskning eller tester. Den aktiva substansen forskas vidare från den ursprungliga tillverkaren, som i det här fallet, Pfizer.

Inom EU tar det en till tre år innan ett generiskt läkemedel registreras. I dagsläget har redan 30 etiketter registrerat att de släpper generiska versioner. I många fall döps de generiska versionerna efter den aktiva substansen, som Sildenafil.

Kvalitet

Generiska läkemedel måste uppfylla vissa krav. De är grundligt testade och inspekteras och behöver samma verksamma ämnen som de patenterade läkemedlet. Dessutom måste administreringen vara densamma. Är det patenterade potenspillret ett piller, så måste det generiska vara ett piller, och inte i flytande form. Innehållet i det patenterade och generiska läkemedlen kan vara olika.

I det generiska kan det förekomma fler biverkningar eller allergiska reaktioner. Det är viktigt att man är uppmärksam på hur kroppen svarar på den generiska versionen.

Om allvarliga symptom uppträder, rapportera det till läkaren omedelbart.

Val

Du bestämmer om du föredrar den generiska eller den den ursprungliga versionen från den ursprungliga tillverkaren. Dock väljer många den dyrare men ursprungliga läkemedlet , eftersom de garanterar en säkerhet vad gäller önskad effekt och färre biverkningar.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Sildenafil 25 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

621,28 SEK

Sildenafil 25 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

944,51 SEK

Sildenafil 25 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.146,01 SEK

Sildenafil 25 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.245,71 SEK

Sildenafil 25 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.373,74 SEK

Sildenafil 25 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.502,83 SEK

Sildenafil 25 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.534,31 SEK

Sildenafil 25 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.565,79 SEK

Sildenafil 50 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

628,63 SEK

Sildenafil 50 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

967,60 SEK

Sildenafil 50 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.290,84 SEK

Sildenafil 50 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.691,73 SEK

Sildenafil 50 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.891,13 SEK

Sildenafil 50 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.146,15 SEK

Sildenafil 50 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.402,21 SEK

Sildenafil 50 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.460,98 SEK

Sildenafil 50 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.192,59 SEK

Sildenafil 50 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.924,20 SEK

Sildenafil 100 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

802,84 SEK

Sildenafil 100 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.219,47 SEK

Sildenafil 100 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.471,34 SEK

Sildenafil 100 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.864,89 SEK

Sildenafil 100 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.268,93 SEK

Sildenafil 100 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.667,73 SEK

Sildenafil 100 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.176,72 SEK

Sildenafil 100 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.685,70 SEK

Sildenafil 100 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.798,00 SEK

Sildenafil 100 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

7.148,92 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.