smärta och huvudvärk

Smärta och huvudvärk

Man skiljer på olika sorters smärtor och de mediciner som är verksamma mot dessa. I denna kategori hittar du mediciner mot migrän (1) och NSAID (2) (smärtstillande, anti-inflammatoriska).
 

Migrän och Hortons huvudvärk:

Hur känns migrän? Migrän känns igen på sina återkommande anfall av huvudvärk, ofta tillsammans med illamående, kräkningar och synstörningar (vid s.k. migrän med aura).

Symptom av migrän är en ensidig, pulserande smärta som förvärras av fysisk ansträngning. P.g.a. detta är patienten ofta helt utslagen. Det förekommer även att patienten blir extra känslig för ljus och ljud.

Ofta känner patienten av när ett anfall närmar sig. Detta visar sig ofta genom visuella eller andra effekter (så som synrubbningar vid s.k. migrän med aura).

Hortons huvudvärk har också en neurovaskulär orsak, d.v.s. att orsaken till besvären finns i både nerverna och i blodådrorna. Även vid denna typ av huvudvärk får man värk på ena sidan av huvudet följt av perioder där man är utan symptom.
Migrän utlöses ofta av förändringar i hormonella nivåer, trötthet, stress, förändringar och ibland av droger och missbruk.

Behandling

Förändring av livsstil kan hjälpa men de flesta behöver läkemedel. Om patienten känner att ett anfall är på väg kan man använda sig av dessa mediciner för att förhindra anfallet men man kan även använda sig av dem för att bryta ett anfall. Lättare anfall kan behandlas med paracetamol eller andra smärtstillande medel (NSAIDer).

Triptanen, medicin specifikt för migrän

Triptanen verkar selektivt på serotoninets receptorer och skapar en förminskning av de blodfetter som finns i blodet i kombination med hämning av vissa nervgrupper. Just nu finns det 7 olika triptaner tillgängliga som fungerar olika och har olika biverkningar.
De flesta patienter bör använda sig av dessa tabletter, men en injektion direkt under huden fungerar fortast.

Vissa triptaner finns tillgängliga i form av smälttabletter som löses upp i munnen. Detta är praktiskt då många patienter har problem med att svälja under ett anfall. Biverkningarna av triptaner är milda och sker sällan. Läs om detta i bipacksedeln. Patienter med hjärtåkommor måste först genomgå en medicinsk undersökning innan de kan använda sig av dessa läkemedel. Din läkare kan hjälpa dig att avgöra vilken medicin som är bäst för dig.

Febernedsättande smärtstillande

Febernedsättande smärtstillande används för att motverka mild och medelsvår smärta och feber. Användningsområdet är brett: artrit, förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, migrän, reumatisk värk, muskelvärk, och vid svullnader.

De mest välkända smärtstillande i denna grupp är paracetamol och även acetylsalicylsyra (Aspirin).
Paracetamol 500 mg-tabletter är de billigaste, receptfria smärtstillande tabletterna.
Om smärtan inte avtagit efter ett par dagar bör man kontakta sin läkare.

Även denna grupp tillhör de s.k. NSAIDerna (NonSteroidal Anti-Inflammatory Drugs). NSAIDer används mest vid reumatiska besvär och andra inflammatoriska åkommor men även vid de tidigare nämnda smärtorna. De mest välkända NSAIDerna är: diklofenak och ibuprofen. Den senare finns tillgänglig receptfritt i låga doser. Med tanke på biverkningarna råder vi dig att först rådgöra med en läkare.

Smärta

Vid medelsvår till svår värk används:

Opioider: det är läkemedel som ofta baserats på morfin. Det som används mest är kodein, ofta i kombination med paracetamol:

Paracod är receptbelagt och finns i olika styrkor.

Kodein används även vid behandling av torrhosta.

Ett annat starkare smärtstillande är Tramadol: 100 mg tramadol motsvarar 130 mg kodein eller 25-50 mg morfin. Fördelen med Tramadol är att det inte är lika snabbt beroendeframkallande och måste trappas ner så som vid morfinderivater.

Opioider faller under opiumlagen och är reserverade för professionell smärtlindring. Därför kan vi inte vidareförmedla dessa.

 

 

 

Visa mer

Receptbelagda produkter i denna kategori

Receptfria produkter i denna kategori