Spiriva

Spiriva

Spiriva är ett inandningspuder (en 'puff'). Det aktiva ämnet tiotropiumbroid avslappnar luftvägsmusklerna så det blir lättare att andas. Om du vill göra en förfrågan på Spiriva, kan Dokteronline. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Spiriva 18 mcg inhalationspulver 30 caps. inkl. HandiHaler

Spiriva 18 mcg inhalationspulver 30 caps.

Spiriva 18 mcg inhalationspulver 60 caps.

Patientinformation

Vad är Spiriva?

Spiriva är ett inandningspuder (en 'puff'). Det aktiva ämnet tiotropiumbroid avslappnar luftvägsmusklerna så det blir lättare att andas.

Om du vill göra en förfrågan på Spiriva, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling). 

Vad används medicinen för?

Spiriva lindrar vid andningsbesvär till följd av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), exempelvis andnöd, pipande andning, tappad anda och hosta. Spiriva är inte ämnat för behandling av akuta besvär, utan som en underhållsmedicin. Dagligt bruk hjälper till att förebygga eller lindra de luftvägsbesvär som KOL innebär.

Hur använder man Spiriva?

Spiriva består av kapslar med ett inandningspuder som andas in med hjälp av den medföljande inhalatorn 'Handi-Haler'. Genomför helst inandningen vid en fast tidspunkt. Såhär tas Spiriva:

 • Öppna Handi-Halerns skyddshatt;
 • Ta ut 1 kapsel ur förpackningen (tryck inte, utan avlägsna först skyddsfoliet) och stoppa in denna i Handi-Halern så som beskrivet i bipacksedeln;
 • Tryck på den gröna knappen för att öppna kapseln så att pudret släpps ut;
 • Andas ut helt (inte i munstycket);
 • Slut dina läppar kring munstycket och ta ett långsamt och djupt andetag;
 • Håll andan under flera sekunder och andas långsamt ut.
 • Upprepa de två sista stegen för att andas in eventuellt kvarvarande puder.
 • Avlägsna den tomma kapseln och stoppa undan Handi-Halern.

I bipacksedeln finns en ingående beskrivning av hur Handi-Halern ska användas och skötas.

Dosering

Spiriva finns bland annat tillgängligt i förpackningar både med eller utan Handi-Haler-inhalator. Ordinerar läkare inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: andas in 1 kapsels innehåll med hjälp av Handi-Haler-inhalatorn en gång om dan.

Läkare avgör hur länge medicinen behöver tas. Spiriva är olämpligt för personer yngre än 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Fast denna inandningsmedicin oftast tas problemfritt kan intag av denna medicin medföra biverkningar såsom:

 • Muntorrhet;
 • Yrsel;
 • Huvudvärk;
 • Suddig syn;
 • Oregelbundna hjärtslag;
 • Hosta;
 • Halsbesvär.

Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga läkare. Kontakta läkare omedelbart vid grava biverkningar (se bipacksedeln).

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Spiriva lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin:

 • Vid överkänslighet mot tiotropiumbroid, atropin (eller liknande ämnen) eller annat förekommande hjälpämne.

Den som lider av glaukom, njurproblem, kissvårigheter eller andra åkommor bör rådfråga läkare om ifall det går bra att ta Spiriva. Upplys läkare om eventuellt annat medicinintag, då vissa läkemedel har växelverkan med Spiriva. Läs vidare i ämnet i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör endast ta Spiriva om läkare starkt har rått till detta. Detta läkemedels biverkningar kan påverka trafiklämpligheten. Den som drabbas av yrsel eller ögonproblem bör inte bege sig ut i trafiken. Spiriva har ingen växelverkan med alkohol.