Directly go to the content
Stilnoct

Stilnoct

Stilnoct innehåller zolpidem, ett långverkande sömnmedel inom gruppen benzodiazepiner. Detta läkemedel gör att musklerna slappnar av och medlet har en dåsande effekt. På så sätt somnar du snabbare.  

Stilnoct 

 

Stilnoct innehåller zolpidem, ett långverkande sömnmedel inom gruppen benzodiazepiner. Detta läkemedel gör att musklerna slappnar av och medlet har en dåsande effekt. På så sätt somnar du snabbare.  

 

Innehållsuppgifter  

Vad är Stilnoct? 

När används Stilnoct? 

Hur används Stilnoct? 

Vilka doseringar finns?  

Vilka är biverkningarna av Stilnoct? 

När får du inte använda Stilnoct? 

Kan Stilnoct användas i kombination med andra läkemedel? 

Var kan jag köpa Stilnoct? 

Kan jag köpa Stilnoct utan recept? 

Källor 

 

Vad är Stilnoct? 

Stilnoct har en avslappnande effekt på musklerna. Dessutom minskar ångestkänslor och stress. Läkemedlet har även en dåsande effekt. Det här sömnmedlet verkar snabbt. Ungefär en halvtimma efter att du tagit tabletten somnar du. Effekten av Stilnoct varar ungefär 6 timmar. 

 

När används Stilnoct? 

Läkarna skriver ut Stilnoct åt vuxna med alvarlig sömnlöshet. Sömnproblem kan ha flera orsaker, bland annat en depression, obehagliga händelser, stress eller ångest. Ibland orsakas sömnlöshet av smärta eller av andra kroppsliga besvär. Du känner igen sömnlöshet genom bland annat följande besvär: 

 • Insomningsproblem (svårt för att somna); 
 • Du sover inte så djupt, vaknar flera gånger på natten; 
 • Du vaknar mycket tidigt och kan inte somna om igen. 

Stilnoct gör att du sover snabbare och bättre.  

 

Hur används Stilnoct? 

Läkaren talar om hur du ska använda Stilnoct sömntabletter. Avvik inte från läkarens råd. De allmänna riktlinjerna för användning av Stilnoct är:  

 • Ta tabletten med lite vatten. Tugga inte sönder tabletten utan svälj den hel.  
 • Ta Stilnoct precis innan sänggåendet. Tabletten verkar inom en halvtimma. Se alltså till att du är hemma och att du inte har några viktiga saker att göra när du tar sömnmedlet. 
 • Gå och lägg dig tidigt; efter att du tagit tabletten måste du kunna sova minst 8 timmar. Om du sover kortare, kan du få besvär av biverkningar som till exempel sömnighet och glömska.  
 • Räkna med att du kan få besvär av biverkningar som till exempel dåsighet och sömnighet på morgonen efter att du tagit tabletten. Det är bättre att inte köra bil eller delta i några andra aktiviteter där du måste vara alert de första åtta timmarna efter att du tagit tabletten.  
 • Drick inte alkohol om du använder Stilnoct. Alkohol förstärker biverkningarna som tillexempel dåsighet och sömnighet  
 • Använd alltid Stilnoct så kort tid som möjligt. Anlita läkare om Stilnoct fortfarande inte verkar tillräckligt efter 7 till 14 dagar.  
 • Använd Stilnoct aldrig längre än fyra veckor efter varandra (inklusive nedtrappningsperioden). Vid långvarig användning är risken för tillvänjning stor.  
 • Har du använt Stilnoct en längre tid och vill sluta med medlet, måste du trappa ner användningen av läkemedlet. Detta förebygger abstinenssymptom. En läkare kan berätta mer om nedtrappning av det här sömnmedlet. 
 • Har du glömt att ta Stilnoct? Ta tabletten endast eller ungefär vid samma tidpunkt. Du måste nämligen kunna sova minst sex till åtta timmar efter användning av Stilnoct. Hoppa annars över den glömda tabletten.  
 •  

I bipacksedeln hiitar du mer information om användningen av Stilnoct.  

 

Vilka doseringar finns? 

Stilnoct innehåller 10 mg zolpidem per tablett. Läkaren bestämmer vilken dosering du behöver och hur länge du ska fortsätta använda tabletterna. De allmänna råden för doseringen av Stilnoct är:  

 • Vuxna: en gång per dag 1 tablett à 10 mg precis innan sänggåendet. 
 • Äldre, personer med svag hälsa eller personer med leverinsufficens: en gång per dag 5 mg (en halv tablett Stilnoct) precis innan sänggåendet.  

Ta aldrig mer än 1 dos per dag, inte heller om Stilnoct inte har så bra effekt. Rådgör i så fall med en läkare. Det här läkemedlet är inte lämpat för barn under 18 år. I bipacksedeln hittar du mer information om doseringen av Stilnoct. 

Vilka är biverkningarna av Stilnoct? 

Vid användning av det här sömnmedlet kan du få besvär av biverkningar, även om inte alla besväras av dessa. Biverkningar som eventuellt kan uppträda, är bland annat: 

 • Sömnighet, dåsighet och/eller trötthet på dagen, minskad känsloförmåga (dessa besvär uppstår framförallt i början av behandlingen och minskar när behandlingen fortsätter); 
 • Hallucinationer; 
 • Minskad reaktionsförmåga; 
 • Yrsel; 
 • Huvudvärk; 
 • Ökade sömnproblem; 
 • Glömska (framförallt om man sover mindre än 6 till 8 timmar efter att man tagit tabletten); 
 • Ryggont; 
 • Mag-tarmbesvär; 
 • Gå I sömnen. 

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du besväras av allvarliga, häftiga ihållande biverkningar.  

 

När får du inte använda Stilnoct? 

Stilnoct är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte detta sömnmedel om du till exempel: 

 • Är överkänslig för det verksamma ämnet zolpidem eller för ett av hjälpämnena i tabletten; 
 • Lider av myastenia gravis (en form av allvarlig muskelsvaghet); 
 • Lider av sömnapné; 
 • Lider av akuta andningsproblem; 
 • Lider av en leverinsufficiens (en allvarlig funktionsstörning i levern; 
 • Ammar.  

Det finns också situationer där du måste vara extra försiktig med användningen av detta sömnmedel. Till exempel om du: 

 • Har besvär av kroniska andningsproblem; 
 • Tidigare varit beroende av alkohol eller droger; 
 • Har (haft) besvär av en depression eller någon särskild mentalsjukdom; 
 • Är gravid.  

Gäller en av ovanstående situationer för dig? Eller vet du inte säkert om Stilnoct är lämpligt för dig? Rådgör då alltid med en läkare om användningen av detta sömnmedel. Ytterligare varningar om användningen av Stilnoct hittar du i bipacksedeln. 

 

Kan Stilnoct användas i kombination med andra läkemedel? 

Vissa läkemedel har en växelverkan med Stilnoct. Det gäller bland annat följande läkemedel:  

 • Andra sömn- och lugnande medel; 
 • Vissa antidepressiva; 
 • Opioida smärtstillare (starka smärtstillare, såsom morfin); 
 • Vissa mediciner mot epilepsi;  
 • Vissa mediciner mot mögelinfektioner; 
 • Vissa antibiotika; 
 • Medel som används som bedövning (anestetika); 
 • Vissa läkemedel mot hösnuva och andra allergiska reaktioner. 

I bipacksedeln hittar du en fullständig lista över läkemedel som har en växelverkan med Stilnoct. Läkaren vet om du kan kombinera din medicin med det här sömnmedlet.  

  

Var kan jag köpa Stilnoct? 

Stilnoct finns endast tillgängligt på ett (online) apotek.  

 

Kan jag köpa Stilnoct utan recept? 

Detta sömnmedel är receptbelagt. Du måste ha ett recept från en registrerad läkare för att kunna beställa Stilnoct. 

 

Källor 

 

Kollegium för bedömning av läkemedel. (september 2018). Bipacksedel Stilnoct, tabletter 10 mg. Databas för läkemedelsinformation. https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,123540 

Nederländska föreningen för farmaci. (2020, 29 april). Zolpidem. Apotheek.nl. https://www.apotheek.nl/medicijnen/zolpidem?product=stilnoct 

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Zolpidem. FK Online. Rådfrågat den 8 februari 2021, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/z/zolpidem#