Sunya

Sunya

Sunya är ett preventivpiller. Denna medicins aktiva ämnen är etinylestradiol och gestoden. Detta kombinationspiller är enkelt att ta och föredras av många. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Sunya?

Sunya är ett preventivpiller. Denna medicins aktiva ämnen är etinylestradiol och gestoden. Detta kombinationspiller är enkelt att ta och föredras av många.

Om du vill göra en förfrågan på Sunya, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Detta preventivpiller är i första hand ämnat för att förhindra graviditet. Detta gör Sunya genom att förhindra ägglossningen och göra livmoder(halsens) slemhinnor obefruktbara. Läkare ordinerar även detta piller vid mensbesvär, då detta piller lindrar besvär såsom oregelbunden cykel, svår magknip och onormala blödningar.

Hur använder man Sunya?

Detta preventivmedel är pålitligt om det dagligen tas vid en fast tidspunkt. Varje Sunya-karta innehåller 21 tabletter som innehåller samma mängd av de aktiva ämnena. Ta dagligen 1 tablett tills dess att kartan tömts. Håll därefter uppehåll under sju dar. Under denna vecka uppstår en avsöndringsblödning. Påbörja under den åttonde dagen en ny karta, även om blödningen inte ännu upphört. Hoppar man över en tablett över minskar skyddet mot graviditet. Detsamma gäller om en tablett kräks ut eller om man har svår diarré. Läs i bipacksedeln om vad man behöver göra, eller rådfråga en läkare eller apotekare.

Dosering

Såhär lyder doseringen:

  • Vuxna kvinnor: 1 tablett dagligen under 21 dar, följt av en pausvecka.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Detta preventivpiller kan ibland medföra biverkningar, såsom:

  • Att fukt hålls kvar;
  • Huvudvärk;
  • Bukbesvär;
  • Mellantidsblödningar;
  • Ömmande och/eller svullna bröst.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare. I undantagsfall kan vissa av detta pillers biverkningar vara svåra, så läs igenom bipacksedeln noggrant.

När får man inte bör använda detta läkemedel?

Preventivmedlet Sunya lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin:

  • Vid överkänslighet mot etinylestradiol, gestoden eller annat förekommande hjälpämne;
  • Vid nuvarande eller tidigare blodpropp i ett blodkärl;
  • Nuvarande eller tidigare specialform av cancer, hjärt- eller kärlsjukdom, migrän med aura eller nån lever-, bukspottkörtel- eller njuråkomma;
  • Oförklarliga vaginalblödningar.

Läs i bipacksedeln om när man behöver vara extra uppmärkdsam med detta läkemedel. Rådfråga isåfall läkaren om Sunya kan tas. Den som tar ytterligare mediciner behöver hålla läkaren underrättad om detta då vissa läkemedel har växelverkan med detta preventivpiller.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Sunya är olämpligt för gravida kvinnor. Ta inte detta preventivmedel under amning, utan låt då en läkare ordinera ett annat preventivpiller. Detta preventivmedel påverkar inte trafiklämpligheten och har ingen växelverkan med alkohol.