Triregol

Triregol

Triregol är ett preventivmedel. Detta preventivmedels aktiva ämnen är etinylestradiol och levonorgestrel. Triregol är ett pålitligt piller som är lättanvänt. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Triregol?

Triregol är ett preventivmedel. Detta preventivmedels aktiva ämnen är etinylestradiol och levonorgestrel. Triregol är ett pålitligt piller som är lättanvänt.

Om du göra en förfrågan på Triregol, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används denna medicin för?

Pillret förhindrar att graviditet uppstår. Triregols hormoner förhindrar äggcellslossning och påverkar dessutom livmoderns och livmodermunnens slemhinnor på ett sätt som omöjliggör befruktning. Läkare ordinerar även pillret för lindring av menstrueringsbesvär (onormal blodförlust, mensvärk, oregelbunden cykel). Den som tar Triregol får en regelmässig, lätt avskrädesblödning.

Hur använder man Triregol?

Triregol är ett såkallat trefaspiller. En karta innehåller 21 piller uppdelade på tre färger. Varje färg innehåller en ny dosering av de aktiva ämnena. Bakpå kartan står nummer. Börja med piller 1 och svälj varje dag nästföljande piller tills det att kartan tömts. Därefter följer en pausvecka då inga piller tas under sju dar. Under pausveckan uppstår en avskrädesblödning. Under åttonde dan påbörjas en ny karta. Svälj pillret vid en fast tidspunkt. Detta preventivmedels pålitlighet sjunker om ett piller hoppas över, tas försent eller kräks ut. Även svår diarré kan påverka. Läs i bipacksedeln om hur att gå tillväga i dessa fall, men det går även bra att rådfråga läkare eller apotekare.

Dosering

Doseringen är följande:

 • Vuxna kvinnor: 1 piller om dan under 21 dar, följt av en pausvecka.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som tar detta piller kan ibland drabbas av biverkningar, bland andra:

 • Mellantidsblodförlust;
 • Spända eller ömmande bröst;
 • Huvudvärk, migrän;
 • Bukstörningar;
 • Att fukt hålls kvar (svullna anklar).

Rådfråga läkare om biverkningarna kvarstår efter några månader. Rådfråga läkare direkt om biverkningarna är allvarliga (se bipacksedeln).

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Triregol lämpar sig inte för alla. Ta inte detta p-piller vid:

 • Överkänslighet mot etinylestradiol, levonorgestrel eller annat förekommande hjälpämne;
 • Pågående eller tidigare fall av trombos (blodpropp i ådrorna);
 • Pågående eller tidigare fall av vissa sorters cancer, hjärt- eller kärlsjukdomar;
 • Pågående fall av migränaura eller nån slags lever-, bukspottkörtel- eller njuråkomma;
 • Pågående oförklarliga vaginalblödningar.

I bipacksedeln står berättat när man måste vara extra försiktig med detta läkemedel. En läkare kan avgöra om man då kan ta Triregol eller inte. Se till att hålla läkaren underrättad om ert medicinintag, då vissa läkemedel har växelverkan med Triregol (se bipacksedeln).

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Detta preventivmedel ska inte tas under graviditet eller av ammande kvinnor. Triregol påverkar inte reaktionsförmågan och har ingen växelverkan med starkdryck.