Vesomni

Vesomni är ett läkemedel som används till att behandla urinvägsproblem hos män. Vesomni-tabletterna innehåller två aktiva ingredienser, solifenacin och tamsulosin. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Vesomni? 

Vesomni är ett läkemedel som används till att behandla urinvägsproblem hos män. Vesomni-tabletterna innehåller två aktiva ingredienser, solifenacin och tamsulosin. Solifenacin är en läkemedelstyp som kallas antimuskarint muskelavslappnande och tamsulosin är en alfablockerare. Vesomni hjälper muskeln i urinblåsans vägg att slappna av. På så sätt ökar blåsans kapacitet att hålla urin, vilket i sin tur minskar behovet att urinera. Vesomni gör även att urinen kan flöda fritt genom urinröret, så att det går lättare att urinera.  

Vad används Vesomni till? 

Vesomni ordineras till män med lagrings- eller tömningssymtom. Tömningssymtom, såsom hesitation (svårt att få igång flödet), svag eller avbruten stråle, samt ofullständigt tömd blåsa, kan orsakas av en förstorad prostatakörtel. Problem med urinblåsan kan leda till lagringssymtom, såsom ökad miktionsfrekvens, eller trängningar (påträngande behov att urinera, som inte går att skjuta upp). Vesomni mildrar dessa symtom. Vesomni används ofta när behandling med en monoprodukt inte har lyckats ge patienten någon lindring.  

Hur Vesomni används 

Vesomni-tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten, och får inte brytas, tuggas eller krossas. Tabletterna kan tas med eller utan mat. Använd alltid läkemedlet enligt anvisningarna som medföljer förpackningen. Om du undrar över något, kontakta din läkare eller farmaceut.  

Dosering 

Normal dos är en tablett om dagen. Ta inte mer än en tablett om dagen. Om du har tagit mer än den maximala dosen, kontakta omgående en läkare eller farmaceut för behandling. Ta aldrig en dubbel dos för att komma ikapp.  

Biverkningar 

Vesomni kan orsaka biverkningar. De vanligaste biverkningarna inkluderar: 

  • torr mun; 
  • förstoppning; 
  • matsmältningsbesvär. 

Yrsel, suddig syn och trötthet är andra möjliga biverkningar. Om du upplever en allergisk reaktion, eller får svår hudirritation, upphör omedelbart med att ta läkemedlet, och kontakta en läkare.  

Se häftet i förpackningen för en fullständig lista med biverkningar. 

När Vesomni inte ska användas 

Använd inte Vesomni om: 

  • du är överkänslig för eller allergisk mot solifenacin eller tamsulosin, eller någon annan ingrediens i detta läkemedel; 
  • du får hemodialys för njursvikt; 
  • du har lever- eller njursjukdom. 

Innan du börjar ta Vesomni, se till att du har läst anvisningarna som medföljer förpackningen.  

Körförmåga/alkohol 

Detta läkemedel kan orsaka yrsel, suddig syn eller trötthet, och kan inverka på din förmåga att köra fordon eller använda maskiner säkert. Att förtära alkohol kan förvärra biverkningar, så drick alkohol med måtta tills du vet hur det här läkemedlet påverkar dig.