Viagra

Viagra biverkningar

Som nästan alla mediciner kan Viagra ge biverkningar. Nedan läser du mer om möjliga biverkningar av Viagra och vilka faktorer som kan orsaka biverkningar.

Vilka biverkningar har Viagra?

De mest förekommande biverkningarna vid användning av Viagra är:

 • huvudvärk
 • rodnad

Sällan förekommande biverkningar är:

 • yrsel
 • kräkning
 • muskelvärk
 • täppt näsa
 • bultande hjärta
 • rubbad matsmältning
 • effekter på synförmågan

Biverkningarna av Viagra är ofta milda och försvinner efter en tid. Litar du inte på detta eller upplever du andra biverkningar än de som står i bipacksedeln, ta då kontakt med läkaren. Detta gäller också om du har en långvarig och smärtfylld erektion som håller längre än 4 timmar.

Allergisk reaktion

Det är möjligt att du är allergisk för de verksamma ämnena i Viagra. Det märker du om du har svullna ögonlock, ansikte, läppar eller hals eller har svårt att andas. Sluta då omedelbart med användningen av läkemedlet och ta kontakt med en läkare.

Tilltagande biverkningar

Det rekommenderas inte att använda potenspillret mer än en gång om dagen. Om du sväljer det mer än 1 gång om dagen, kan detta förstärka biverkningarna av Viagra. Vid en för hög dosering kan du också få besvär med fler biverkningar. Ange detta hos läkaren, så att doseringen eventuellt kan minskas. Ta aldrig en större dos än det som ordinerats. Det ökar också risken för biverkningar. Så länge du håller dig till läkarens instruktioner, finns en minimal risk för biverkningar.

Ta inte Viagra om du:

 • intar läkemedel som innehåller nitrat, kombinationen kan sänka blodtrycket på ett riskfyllt sätt
 • intar läkemedel som avger kvävemonoxid
 • har hjärtproblem eller nyligen haft en stroke

Uppge alltid vilka mediciner du använder för andra åkommor, så att du kan använda medlet på ett säkert sätt.

Läs alltid igenom bipacksedeln innan du använder Viagra

Bipacksedeln ligger i läkemedlets förpackning, men du kan också läsa den på vår webbsajt.

Vi råder dig att innan du använder Viagra uppmärksamt läsa igenom bipacksedeln.

Om du är i en avspänd sinnesstämning har det en gynnsam effekt på Viagra och då kan du få en härligt sexuell upplevelse. De flesta användarna av Viagra upplever få till inga biverkningar.

Det är ett populärt potenspiller som har förbättrat många mäns sexliv.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Viagra 25 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 25 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 25 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 25 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 25 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 25 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 25 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 25 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 50 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 50 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 50 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 50 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 50 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 50 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 50 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 50 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 50 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 50 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 100 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 100 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 100 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 100 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 100 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 100 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 100 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 100 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 100 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Viagra 100 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.