Viagra

Farmakodynamiska egenskaper Viagra

Viagra är en peroral behandling för erektil dysfunktion (potensproblem). Den aktiva substansen är Sildenafil. Vid naturliga förhållanden, det vill säga vid sexuell stimulans, så återställer det den nedsatta erektila funktionen genom att öka blodflödet till penis.

Hur uppstår en erektion?

Den fysiologiska mekanismen som ansvarar för erektion av penis implicerar frisättning av kväveoxid (NO) i corpus cavernosum under sexuell stimulans. Kväveoxiden aktiverar sedan enzymet guanylatcyklas, vilket resulterar i en ökad produktion av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Denna substans gör att glattmuskulaturen i corpus cavernosum slappnar av, vilket möjliggör att denna kan fylla sig med blod.

Hur verkar Viagra?

Viagra (Sildenafil) är en kraftig och selektiv hämmare av cGMP-specifikt fosfodiesteras av typ 5 (PDE5) i corpus cavernosum, som ansvarar för nedbrytningen av cGMP. Sildenafil har ingen direkt avslappnande effekt på corpus cavernosums vävnad, men det förhöjer den avslappnande effekten av kväveoxid på denna vävnad avsevärt. När NO / cGMP vägen aktiveras genom sexuell stimulans leder Sildenafils hämmande av PDE5 till ökade nivåer av cGMP i corpus cavernosum. Därför är sexuell stimulering nödvändigt för att den farmakologiska effekten av Viagra ska börja verka.

Effekt på blodtrycket

Viagra orsakar milda och övergående sänkningar av blodtrycket, i de flesta fall leder detta inte till kliniska effekter. Sänkningen av blodtrycket är konsistent med Sildenafils kärlvidgande egenskaper och beror troligen på ökad cGMP i glattmuskulaturen. Enstaka perorala doser med upp till 100mg Sildenafil visade inga kliniskt relevanta effekter på EKG hos friska frivilliga. I en studie av effekterna från ett enstaka oralt 100 mg intag av Sildenafil hos 14 patienter med svåra hjärtsjukdomar (> 70% förträngning av åtminstone ett kranskärl) minskade blodtrycket i vila generellt med 7% respektive 6%, i jämförelse med baslinjen. Erektionsmedlet hade ingen effekt på hjärtminutvolymen och minskade inte blodflödet genom de förträngda kranskärlen.

Effekt på synen

Mindre förändringar i färgseende (blått / grönt) kunde i vissa fall ses 1 timme efter intag av en 100 mg dos. 2 timmar efter intag var dessa effekter inte längre mätbara. För detta användes ”Farnsworth-Munsell 100 hue” testet. Den antagna mekanismen för denna förändring i färgseende är kopplad till hämning av PDE6. Viagra har ingen effekt på synskärpa eller kontrastkänslighet. I en liten studie med patienter med dokumenterad makuladegeneration (ögonsjukdom) visade Sildenafil inga betydande förändringar i de utförda visuella testen. Det visade ingen effekt på spermakvalitet hos friska frivilliga efter en enstaka dos på 100 mg.

 

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Viagra 25 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

878,25 SEK

Viagra 25 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.402,95 SEK

Viagra 25 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.870,26 SEK

Viagra 25 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.239,19 SEK

Viagra 25 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.813,08 SEK

Viagra 25 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.223,00 SEK

Viagra 25 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.755,89 SEK

Viagra 25 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.142,24 SEK

Viagra 50 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

947,94 SEK

Viagra 50 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.631,48 SEK

Viagra 50 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.862,06 SEK

Viagra 50 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.239,19 SEK

Viagra 50 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.048,78 SEK

Viagra 50 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.616,52 SEK

Viagra 50 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.848,12 SEK

Viagra 50 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.531,67 SEK

Viagra 50 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.468,13 SEK

Viagra 50 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

8.044,68 SEK

Viagra 100 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

982,78 SEK

Viagra 100 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.556,67 SEK

Viagra 100 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.041,40 SEK

Viagra 100 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.633,74 SEK

Viagra 100 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.886,04 SEK

Viagra 100 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.899,36 SEK

Viagra 100 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.133,22 SEK

Viagra 100 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.252,10 SEK

Viagra 100 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.979,71 SEK

Viagra 100 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

10.253,12 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.