Viagra

När ska du inte ta Viagra?

Viagra är inte en lämplig lösning för alla. Nedan kan du läsa en översikt av situationer där användandet av Viagra inte rekommenderas, eller kontraindikationer.

Inte tillåtet att ha sex = ingen Viagra

Om fysisk ansträngning som sex är för mycket bör man inte medicineras med läkemedlet Viagra. Denna kontraindikation gäller för alla läkemedel som kan användas vid erektionsproblem. Om din läkare säger att du inte ska ha sex, använd ingen Viagra eller något annat potensmedel.

Viagra och hjärtmediciner

Ett annat skäl till att inte använda Viagra är om du sväljer några mediciner som innehåller nitrater. Medicinering med nitrater (t.ex. Promocard, Monocedocard, Cedocard, Isordil, eller Nitrolingual) ges ofta för att lindra angina pectoris (bröstsmärtor). Nitrater ordineras ofta av en hjärtspecialist efter en hjärtinfarkt. Om du är osäker på om din medicinering kan kombineras med Viagra, rådgör med en läkare.

Viagra och sjukdom

Viagra är inte lämplig för män som är överkänsliga mot den aktiva substansen sildenafil eller något innehållande hjälpämne. Du hittar en förteckning över alla ingredienser i bipacksedeln. Lider du av allvarliga leverproblem eller om du har mycket lågt blodtryck (mindre än 90/50 mmHg), bör du inte använda Viagra. Även män som lider av en sällsynt ärftlig ögonsjukdom såsom renititis pigmentosa, eller som tidigare har förlorat synen på grund av icke-artritisk främre ischemisk optikusneuropati, kan inte ta Viagra.

Viagra efter en hjärtattack eller stroke

Män som nyligen (tidigare än 6 månader sedan) haft en hjärtattack eller stroke ska inte använda Viagra. Anledningen till detta är att den fysiska ansträngningen inte är att rekommendera. Beroende på personens läkningsprocess skiftar längden på återhämtningen. Rådgör med din läkare om du kan utföra sexuella aktiviteter och om du kan ta Viagra.

Ta ej Viagra om du: 

 • är en kvinna;
 • du är under 18 år;
 • om du redan behandlas med ett annat potensmedel;
 • om du inte har ett erektionsproblem;
 • tidigare under dagen tagit Viagra.

Var särskilt försiktig om du har: 

 • sicklecellanemi;
 • leukemi;
 • multipelt myelom;
 • en missbildning av penis såsom Peyronies sjukdom;
 • en njursjukdom, magsår eller blödningssjukdom;
 • HIV, och tar läkemedel mot det.

Om du är osäker kontakta din läkare. Läkaren vet när du inte ska använda Viagra.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Viagra 25 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

878,89 SEK

Viagra 25 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.403,96 SEK

Viagra 25 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.871,61 SEK

Viagra 25 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.240,80 SEK

Viagra 25 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.815,11 SEK

Viagra 25 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.225,32 SEK

Viagra 25 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.758,60 SEK

Viagra 25 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.145,23 SEK

Viagra 50 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

948,62 SEK

Viagra 50 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.632,66 SEK

Viagra 50 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.863,41 SEK

Viagra 50 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.240,80 SEK

Viagra 50 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.050,98 SEK

Viagra 50 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.619,13 SEK

Viagra 50 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.850,90 SEK

Viagra 50 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.534,94 SEK

Viagra 50 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.471,35 SEK

Viagra 50 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

8.050,49 SEK

Viagra 100 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

983,49 SEK

Viagra 100 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.557,80 SEK

Viagra 100 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.042,88 SEK

Viagra 100 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.635,64 SEK

Viagra 100 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.888,85 SEK

Viagra 100 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.902,18 SEK

Viagra 100 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.136,93 SEK

Viagra 100 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.255,89 SEK

Viagra 100 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.984,03 SEK

Viagra 100 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

10.260,53 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.